Det är Nyhetsbyrån Siren som med hjälp av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) beräknat hur stor andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Sveriges kommuner som arbetar inom näringslivet (för 2016). Resultaten varierar ganska mycket: i Täby jobbar så många som 85 procent inom näringslivet medan motsvarande siffra i Karlsborg är endast 42 procent.

– När det gäller Karlsborg har det tidigare samlats många statliga jobb där, i det här fallet militära anläggningar. Karlsborg sågs länge som Sveriges reservhuvudstad. Den har en märklig roll och en helt annan typ av näringslivsstruktur, säger John Östh, kulturgeograf vid Uppsala universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

När man tittar på siffrorna för riket kan man också konstatera att det skiljer sig ganska mycket mellan män och kvinnor. Rikssnittet ligger på 68 procent men medan så mycket som 82 procent av männen i snitt jobbar inom näringslivet är motsvarande siffra för kvinnor 52 procent.

Artikelbild

Näringsliv definieras av SCB som ”aktiebolag och andra privata företag samt statligt och kommunalt ägda företag och organisationer”.

– Det är nästan omöjligt att titta på en enskild kommun, särskilt i storstadsregionerna, utan att förstå hur omgivningen ser ut. Det finns alltid en interaktion och man måste se platserna i relation till varandra för att det ska bli logiskt. I storstäderna är vissa kommuner väldigt boendeorienterade och andra arbetsorienterade, säger John Östh.

När det gäller Finspång handlar det om en kommun med ett arbetsliv som länge dominerats av många industrier; det syns också i denna statistik: andelen som jobbar inom näringslivet här är 73 procent (eller 7 415 personer av sammanlagt 10 220) – med det delar man topplaceringen i länet med Mjölby. Man ligger alltså över riksgenomsnittet och här är skillnaden mellan könen kanske ännu mer påtaglig än i riket. När det gäller männen jobbar 5 290 inom näringslivet medan endast 388 återfinns i den kommunala sektorn. Bland kvinnorna är det däremot helt jämnt: 2 125 inom näringslivet mot 2 331 inom kommunen.

Omm man tittar på övriga kommuner i östra länsdelen arbetar 64 procent av Norrköping arbetskraft inom näringslivet medan motsvarande siffra i Söderköping är 66 procent. Vad gäller Valdemarsvik hamnar denna kommun på 67 procent. Samtliga kommuner i östra länsdelen förutom Finspång hamnar alltså under rikssnittet på 68 procent.