Det är vad man kan utläsa av den här bilden från 1956.

Bilden är hämtad från den samling av bilder från en svunnen tid, som hembygdsforskaren och förre lagerchefen Eric Larson under många år samlade in från olika håll i Finspång.

Sedan donerade han alla fotografierna till Finspångs kommun, som nu förvarar den i kommunhuset.

Artikelbild

Så här såg Slottsporten ut på den tiden, men ser helt annorlunda ut idag.

Bildtexten som Eric Larson skrivit om den här dramatiska bilden är helt enkelt att ”Port nerkörd 1956”.

Det handlar om Slottsporten som verkligen råkade illa ut, när lastbilen försökte tränga sig igenom, men alltså visade sig vara för hög.

Något som ju händer en idag, både när det gäller för höga bussar, som inte får rum under broar och lastbilar som chansar och sedan visar det sig att de inte får plats på höjden.

Bland annat har det ofta hänt i den så kallade Finspångsrollen i Norrköping, nära Ö&B, trots en massa ljus-signaler som varnar om den låga höjden.

Artikelbild

| Så här ser Slottsporten i Finspång ut idag.

Frågan är vilka varningssignaler som fanns vid Slottsporten anno 1956.

Troligen bara en skylt, som visade högsta tillåtna skylten för fordon som skulle passera in eller ut under porten.

Artikelbild

| Även idag händer det att lastbilar fastnar under broar, som här under Finspångsrondellen i Norrköping.

I det här fallet, verkar dock chauffören antingen ha missat skylten eller också trott att hans last inte var högre än den tillåtna höjden på porten.

Om det är någon läsare som vet mer om den här olyckan, får ni gärna höra av er till tidningen, så gör vi en uppföljning av den här spektakulära olyckan.