Men det här 30-årsprojektet kräver förstås en förklaring. Så här säger Jonas Folkesson, som tillsammans med Anders Kronqvist, jobbat mest med att färdigställa motionsspåret:

– Jag vet att några medlemmar i Borggårds IK fick en idé på 1980-talet att bygga ett motionsspår.

– Men sedan hände det något och jag tror det var så att de inte hade riktigt koll på kostnaden för att anlägga ett sånt här spår. Bland annat hade de en grävmaskin, som gjorde i ordning spårslingan, vet jag.

Artikelbild

Spårbyggare. Jonas Folkesson ses här vid nya motionsspåret i Borggård, som han och Anders Kronqvist till stor del ligger bakom.

Men det blev aldrig något spår färdigställt?

– Nej, mitt under arbetet, beslutade de att lägga ner hela projektet med motionsspåret och jag tror att det berodde på att det blev dyrare än de tänkt sig.

Sedan har det hänt något under 2017?

– Ja, jag och Anders gick ibland och tittade i den här terrängen där 80-talsspåret var tänkt att dras. Det syntes spår i naturen efter jobbet som gjordes på 1980-talet.

Artikelbild

| Röjer. Eddy Carlsson, i grävmaskinen, ses här under röjningen för nya motionsspåret i Borggård, som nu är färdigt.

– Även om det har växt upp skog igen, så såg man klart och tydligt var de hade tänkt sig att spåret skulle löpa.

Så ni blev helt enkelt sugna på att avsluta jobbet som påbörjades på 1980-talet?

– Ja, vi tog en kontakt med markägaren, som är Stiftelsen Margareta Trägårdh skogsförvaltning AB och de var positiva till vår idé, så vi fick ett avtal med dem.

– Och inte bara det, säger Jonas Folkesson, utan de sponsrade även vår satsning, genom att de ställde upp med en skogsmaskin, som de hade i det här området, och lät maskinisten hugga upp och gallra längs den gamla bansträckningen från 80-talet.

– Något som vi var mycket tacksamma för, eftersom det annars hade varit mycket jobb för oss utan maskin.

Har motionsspåret kostat mycket för Borggårds IK?

– Ja, det har kostat en del i materialkostnad och bränsle till en maskin vi haft. Sedan är det mycket ideellt arbete som ligger bakom färdigställandet av det här spåret.

Hur har motionsspåret tagits emot i Borggård?

– På ett positivt sätt, tycker jag. Spåret, som är två kilometer, har dock varit lite blött nu i höst, men det ska vi förbättra. Det mesta av underlaget är naturligt, men vi har redan förstärkt med grus på vissa ställen och till våren har vi på gång att lägga ut flis på andra ställen och då tror jag att det kommer att bli mycket bättre underlag.

– Och jag kan tillägga att motionsspåret ligger på historisk mark, på så sätt att det faktiskt funnits en hoppbacke för skidor i samma område förr i tiden. Och det här spåret är tänkt för både löpning och skidåkning i framtiden.