– Efter att Telia/Skanova klippte kopparnätet fick vi tydliga signaler från olika delar av landsbygden att det inte fanns någon mobiltäckning. Då var det viktigt att få veta hur det var på riktigt.

Det säger utvecklingsstrateg Lina Alm vid Finspångs kommun.

I ett regionalt projekt gjorde Finspångs kommun mätningar under perioden mars-april 2017.

Artikelbild

| Dålig. Mätningar visar att det är dålig mobiltäckning i stora delar av kommunen.

Mätningarna har genomförts med hjälp av att mätutrustningen placerats på sopbilar och är gjorda för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre för nättyperna 2G (tal), 3G (tal/data) och 4G (data).

Kartläggningen visar vad alla visste, det är områden i Regna men även kring Nora, Brenäs och ner mot Rejmyrehållet som har sämst mobiltäckning. Det kan skilja sig om det är 2G, 3G eller 4 G och om det är tal eller data. Det kan också skilja sig något mellan olika operatörer.

Det har skrivits många artiklar om invånarnas ilska och förtvivlan över att Telia kapar kopparnätet innan det finns ett fullgott alternativ. Kommunens kamp att Telia skulle behålla kopparnätet tills fibernätet var utbyggt hjälpte inte.

– Det är marknaden som styr. Vi gör allt vad vi kan för att påverka, men det är inte vi som bestämmer, konstaterar Lina Alm.

Under året har politikerna antagit en plan över hur man vill att fiberstamnätet ska byggas ut på ett hållbart och strategiskt sätt och det pågår utbyggnad och planeras för ytterligare sådan. Bland annat på Risingehalvön och finns delvis klart. Stamnätet är även utbyggt till Hävla och ska fortsätta mot Regna.

Det är från stamnätet man sedan kan dra fiber vidare till enskilda hushåll eller områden. Planen ligger fram till 2020.

Men ett fibernät ger bara bättre mottagningen i fastigheten dit ledningen dras. Utanför kommer man fortfarande att vara hänvisade till mobilnätet. Om det kommer att förbättras bestäms av marknaden. Regnas och övrig landsbygds öde är att det låga antalet människor inte gör det lönsamt att bygga ut.

Det finns en tänkbar teknisk lösning på nära håll. I bland annat Brenäs har Finet AB en mast/torn som de använder som radiolänk. Där skulle mobiloperatörerna kunna hyra in sig för att ge bättre täckning i området. Om de är intresserade.

Svaret på om det är en tänkbar lösning är den samma.

– Det är marknaden som bestämmer, säger Lina Alm.

Det som snabbt kan ge en förbättring är att sätta upp en förstärkningsantenn på taket för att få en bättre signal. Det ska leverantören kunna tillhandahålla.