Första världskriget var inne på sitt fjärde år och även om inte Sverige var inblandade märktes vedermödorna allt mer när det gällde livsmedelsbrist. Dessutom hade det blivit oroligt vid Sveriges gränser i början på 1918 i och med att Finska inbördeskriget startade i slutet på januari. Ryska soldater i Finland tog ställning för de ”röda” och i och med att dessa också upprättade en revolutionär regering i Helsingfors: ”Finlands folkkommissariat” tog det blodiga inbördeskriget fart.

I Ryssland upplöstes den konstituerande församlingen med våld av bolsjevikerna under ledning av Lenin och Trotskij vilket innebar slutet på det första försöket att skapa ett demokratiskt parlament efter den revolution som ägt rum i februari 1917. Östergötlands folkblad domineras i mycket av händelserna i Finland och Ryssland under denna tid. Den 21 januari skriver tidningen: ”Bolsjevikerna tillvälla sig diktatorisk makt och bilda ett nationalkonvent. Kravaller och blodföde på Petrograds gator”. Det rapporterades också om lönnmord där sex personer trängde sig in på ett sjukhus och mördade två före detta medlemmar av det nyligen störtade kabinettet

Dessa händelser i omvärlden spiller alltså över på den ”lilla” människan i Finspång – Sverige, som matbrist och fattigdom. Tidningen skriver: ”Den väldiga ökning av invånarantalet vid Finspong, som blivit en följd av de två stora industriernas utveckling, har medfört att livsmedelsfrågan för närvarande är synnerligen brännande.” Detta ledde till att Risinge livsmedelsnämnd förde upp frågan om ”påbrödskort” till allvarlig behandling för att säkerställa att arbetarna fick tillräckligt med bröd och potatis.

Artikelbild

| Kontrollbricka. För arbetare vid Karlskrona örlogsvarv från denna tid.

Men trots den ansträngda situationen tog inte arbetarna vad som helst från ledningen. Ett exempel är ett försök att börja med kontrollbrickor (för att bättre kontrollera arbetarnas närvaro vid arbetsplatsen) som inte flög om man säger så: ”Vid den stora sågverksanläggningen Yxviken i Risinge har i dagarna försök gjorts från arbetsledningen att införa s.k. kontrollbrickor. Men personalen sade som en man bestämt nej, under förmenande, att då avlöningens storlek var högst omodärn, var det icke lönt att komma med så modärna saker som brickor, det skulle bliva allt för stor kontroll. Arbetarna lära i stället fundera på att bilda fackorganisation och det är då ingen dag för tidigt.”

Mycket riktigt inleddes strax därefter arbetet att bilda en fackförening vid Yxviken vilket fick stor uppslutning bland arbetarna.

En förväxlingshistoria av klassiskt snitt kom i dagen som Östergötlands folkblad lyfte i en notis – med ett illa förtäckt hot på slutet. Under rubriken ”Var det ett misstag?” står att läsa: ”Å Finspongsbanan förekom den 9 dennes att en resande som avsteg tåget vid Doverstorp, medtog en resväska, tillhörig en järnvägsarbetare, som var med på samma tåg. Man kanske får förmoda att det var av misstag väskan så där kom att försvinna, men saken kommer i varje fall att bli obehaglig för personen i fråga, därest inte väskan skyndsamligen återlämnas vid Doverstorps station.”

Huruvida detta ledde till att resväskan kom till rätta eller om det blev "obehagligheter" för resenären som fick med sig bagaget förtäljer inte historien.

Fotnot: Fotot på kontrollbrickan är lånad från Marinmuseums samling och lyder under licensen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en