Prognosen för sektor utbildning visar efter årets fyra första månader ett underskott på 19,6 miljoner kronor för helåret. Detta på en total budget på 503 miljoner kronor.

– Vi har stora ekonomiska utmaningar. Det finns diverse orsaker till att det blivit så här. Bland annat beror det på fler elever i vår verksamhet än vad budgeten byggde på. Ökade kostnader för mat, hyror och löner är andra orsaker. Extra åtgärder vid några av kommunens skolor för att skapa bättre förutsättningar för ökad studiero och trygghet har också kostat extra, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) vid torsdagens pressträff i kommunhuset.

Direktiven från den styrande politiska ledningen (S+V+MP) är att förvaltningen i fortsättningen ska vara restriktiva med anställningar i samtliga verksamheter. Sektorsledningen ska också arbeta fram en lösning för att klara av att hålla en budget i balans.

Artikelbild

| "Vi kan inte anställa personal om vi inte har några pengar", säger utbildningschefen Kristina Lohman.

– Jag är tydlig med att det inte kommer att gå att hämta hem 19,6 miljoner kronor och få en budget i balans under 2018. Däremot kan vi få till en bättre ekonomi och vidta kraftiga åtgärder och jobba efter det till höstterminen. Den stora flyktingströmmen gjorde att skolan fick mer bidrag från Migrationsverket. När de eleverna blir äldre och går vidare så tappar vi de pengarna, förklarar utbildningschefen Kristina Lohman.

För att stoppa att underskottet blir ännu större kommer det snarast att sättas in kraftiga åtgärder. 35 visstidsanställningar återanställs inte till hösten, cirka sju tjänster sparas in när inga vikarier sätts in vid föräldraledighet, cirka sex tjänster sparas in när medarbetare går i pension och deras tjänster inte återbesätts, cirka 17 tillsvidareanställda medarbetare placeras om inom sektorn.

– Arbetet med att placera om medarbetare har redan börjat. Det gör att vi höjer behörigheten på en del skolor som har haft lägre behörighet tidigare. Lyckas vi med den här omställningen, behöver vi inte gå till övertalighet och varsla personal om uppsägning, poängterar Kristina Lohman.

Bland de 35 visstidsanställda som inte får fortsätta sina arbeten till hösten är en stor del elevassistenter och resurspedagoger. Att öka måluppfyllelsen i skolan är ett annat stort mål för sektor utbildning och Finspångs kommun.

Hur ska måluppfyllelsen öka när satsningen på de som stöttar de barn som har det svårast i skolan minskar?

– Vi kommer att följa upp de här besluten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Är det något som inte fungerar så får vi tänka om. Vissa enheter har helt enkelt anställt för mycket personal, tjänster som man inte haft ekonomiskt utrymme för i sin budget, säger Ulrika Jeansson.

I närtid kommer riskanalyser att göras i samråd med sektorn och de fackliga förbunden.

– Det är ett tufft arbete. Organisationen måste tightas till om vi ska klara av det här på sikt. Vi har de pengar vi har. Vi kan inte anställa personal om vi inte har några pengar, slår Kristina Lohman fast.

Maria Klaverstrand, är vice ordförande för Lärarförbundet i Finspång.

– Det kommer naturligtvis att påverka våra medlemmars situation. Det finns mycket oro ute på arbetsplatserna, en oro över hur det kommer att bli, säger hon.

Att det inte blir några varsel om uppsägningar tycker Maria Klaverstrand är bra.

– Så är det. Men det är ledsamt att många elevassistenter och resurspedagoger inte får fortsätta till hösten. Det kommer att märkas och påverka verksamheterna, menar Maria Klaverstrand.