De tre partierna har tagit fram 15 mål som rör tillväxt och utveckling. Där finns till exempel mål som att Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling, Finspång ska vara en attraktiv boendekommun och Finspång ska ha en hållbar social utveckling.

– Det som är helt nytt är målet att vi ska bidra till en hållbar global utveckling. Det är viktigt och något vi ska arbeta efter i allt vi gör. Att vi arbetar efter att förbättra för alla, inte bara för Finspångare, säger Herman Vinterhjärta (MP), miljö–och samhällsbyggnadsråd.

Den strategiska planen har speciellt fokus på; Stärka grundskolans digitalisering, sänka ungdomsarbetslösheten, resursförstärkning gymnasiet, barnomsorg på obekväma arbetstider, fortsatt arbete för att få fram detaljplaner och fortsatt arbete med de budgetposter som visar stora avvikelser.

Artikelbild

– Att fortsätta digitalisera skolan är jätteviktigt och att vi börjar med lärarna och sedan eleverna. Att resursförstärka gymnasiet kan på lång sikt leda till att ungdomsarbetslösheten minskar. Detaljplaner både för bostäder och verksamheter måste fram i en snabbare takt. Ska vi fortsätta växa så behöver vi nya bostäder, förklarar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).

Mer att göra för ungdomar över 16 år är också något som ska prioriteras.

– Fritidsgården Hörnan fungerar bra, men vänder sig till en yngre publik. Det kommer rätt många signaler på att de äldre ungdomarna har för lite att göra vilket skapar oro. Kan vi få till något vettigt att göra för den gruppen så kan vi på sikt minska både ungdomsarbetslöshet och placeringar av barn och ungdomar. Något som ökar och vi behöver arbeta hårt med är placeringar av vuxna, det handlar till exempel om ett ökat behov av skyddsboende. Vi har beställt en analys av varför det är så, som är på väg fram, berättar Jeansson.

14,8 miljoner kronor läggs på särskilda satsningar 2018, 18,1 miljoner 2019 och 18,5 miljoner 2020. Bland annat läggs en miljon kronor per år på ungdomssatsningen på 16-åringar och uppåt. 800 000 kronor satsas på en ny tjänst för att hantera detaljplaner 2018. Något som utökas till 1,6 miljoner 2019 och 2020. Barnomsorg på obekväm arbetstid, ”nattis”, får två miljoner kronor per år. IT i skolan får enskilt mest pengar med 3,9 miljoner 2018, 4,5 miljoner 2019 och 4,9 miljoner 2020.

I investeringsbudgeten finns 65 miljoner kronor per år, där fastighetsinvesteringar står för den klart största delen med 26,5 miljoner under 2018, för att sedan ökas på till 28 miljoner 2019 och 2020.

– Vi lägger 2,5 miljoner per år på klimat–och miljöanpassning, vilket är en ökning med en miljon jämfört med 2017. Det kan handla om satsningar på solceller och laddstolpar, säger Jeansson.

Samarbetet mellan de tre samarbetspartierna verkar ha fungerat smärtfritt?

– Ja, när vi ändå lägger en förhållandevis återhållsam budget så förstår alla att man inte kan komma med hur många önskemål som helst. Visst finns det mer saker vi skulle vilja satsa på, men vi måste också ha en ekonomi för det, poängterar Herman Vinterhjärta.

Skattesatsen i Finspång lämnas oförändrad på 22 kronor och 15 öre per intjänad hundralapp.

– En skattehöjning har inte varit aktuell. Vi ska istället fortsätta att angripa de kostnader som vi har, klargör Ulrika Jeansson.

Majoritetens budgetförslag ska upp till beslut på kommunfullmäktige i november.

För att blanda in ännu mer siffror har det ekonomiska utfallet för årets första åtta månader presenterats. Årsprognosen pekar på ett överskott på 3,5 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse med nio miljoner kronor, men ändå en förbättring mot majprognosen med nästan fyra miljoner kronor.