Det var en lång och stundtals helt debatt när frågan om LOV i hemtjänstens vara eller icke vara togs upp på kommunfullmäktige.

– Att det blev en återremiss i ärendet på KF i september 2017 var rätt. Vi hade helt enkelt brustit i medborgardialogen, sa socialrådet Riita Leiviskä Widlund och fortsatte:

– Sammantaget har det visat sig att det är väldigt få kunder som använt sig av privata utförare, därför är vår ståndpunkt att LOV i hemtjänst ska avvecklas. Men samtidigt ger vi förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att en del servicetjänster kan upphandlas på entreprenad. Dessutom får förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av att införa påverkningsbara timmar inom hemtjänst.

För ett år sedan stod de externa utförarna för 49 timmar av totalt 10 393 timmar. I skrivande stund har timmarna sjunkit till 38 fördelat på tolv kunder av sammanlagt cirka 300. Just nu finns bara en privat aktör, Enspiro Care AB, kvar som erbjuder servicetjänster.

– LOV i hemtjänsten ska utvecklas och inte avvecklas eftersom den är kostnadsneutral och skapar konkurrens. Man ska själv få bestämma vem man vill ha i sitt hem och inte bli tvingad, tyckte Britt-Marie Söderberg (L) från talarstolen.

Lilian Bressler (M) riktade in sig på att informationen om privata aktörer till potentiella kunder varit dålig från kommunens sida.

– Det står i handlingarna framför er att vissa handläggare tycker det varit svårt att förmedla informationen. Dessutom har blanketten där man ansöker om privata utförare saknats i den mapp som personer med beviljad hemtjänst har fått. Däremot har ansökningsblanketten om att välja kommunal utövare funnits med, sa hon.

Vänsterpartiet, som var med och införde LOV inom hemtjänsten 2011 i en annan politisk majoritet en dagens, fick en del kritik för att de har ändrat åsikt.

– Kommunen hade på den tiden inte koll på sina timmar och kostnader. Det var en stor anledning till att vi ville införa LOV då. Nu har sektorn koll på ekonomin och det bästa är att införa verklig valfrihet som är det vi vill att förvaltningen ska utreda, förklarade Stefan Carlsson (V).

Magnus Moberg (S) avslutade den långa debatten:

– Det är tydligt att det idag inte går att driva privata företag inom LOV inom hemtjänsten i Finspångs kommun. Det är helt enkelt inte lönsamt, vilket i sin tur måste betyda att kommunens egen verksamhet är riktigt bra och ger den kvalitet som brukarna vill ha, sa han innan det var dags för omröstning.

En omröstning som den politiska majoriteten (S+V+MP) förstås vann.