– Det hela är ett misslyckande från den styrande majoriteten, så här blir det när det inte är ordning och redan utan verksamheten drivs av vänsterns flumpedagogik, sade Torgny Maurer (SD) med adress till utbildningsrådet Stefan Carlsson (V)

Men onsdagens sammanträde började med ömsedigt respekt bland ledamöterna när årsredovisning 2016 skulle läggas till handlingarna. Det redovisade överskottet på 76 miljoner kronor ledde inte till några större diskussioner i talarstolen.

Desto fränare ton blev det alltså när det var dags att beta av ärende tio - Interpellation - Situationen på Viggestorpsskolan. Interpellationen var signerad Torgny Maurer (SD), och inleddes med en sammanfattning av den anmärkning som skolinspektionen gjort kring situationen på skolan och som lett till ett vite, vilket vi också tidigare redogjort för. Torgny Maurer pekade även på anmärkningar som framkommit vid tillsyn 2015 och 2016.

– Vilka konkreta handlingar har kommunen vidtagit för att komma till rätta med problem och hur ser handlingsplanen ut så att dessa problem inte sprider till kommunens övriga skolor? ville han veta.

Utbildningsrådet Stefan Carlsson (V) hänvisade till det skriftliga svar som han tidigare lämnat, där det bland annat framgår att de lärare som fungerat bra med vissa elevgrupper, numera är klasslärare för dem.

– Det pågår också insatser från centrala elevhälsan och vi har planerat in ett samarbete med Friends. Dessutom har vi tillsatt extraresurser för elever med särskilt behov, fortsatte han.

Han tillade också att den här typen av problem inte ”sprider sig”.

– Det är inte heller samma problemtik som finns kvar från tidigare år, förtydligade han.

Det svaret nöjde sig inte Torgny Maurer med:

– Här står att elevernas kunskapsutveckling äventyras. Det spelar väl ingen roll vilka problemen är, det finns fortfarande problem.

Och han fick visst stöd av bland annat Carl-Gustaf Mörner (M) som även han påpekade att en mängd brister fortfarande finns kvar.

Stefan Carlsson hänvisade i sin tur till nya siffror som visar att allt fler elever på skolan känner sig trygga och har arbetsro.

– Det har skett en förbättring, de förändringar vi gjort har gett resultat. Men visst är jag orolig för att skolinspektionen inte ska vara nöjd. En del problem finns kvar, men vi måste ändå se framstegen, sade han.