En gammal kyrka, med delar från 1100-talet och långt ute på landsbygden, vad kan vara intressant om man inte är vare sig andlig eller historieforskare? Mycket, om man frågar guiden Gerd Svensson.

– Oh ja, det finns många intressanta delar. Det är en kulturhistorisk skatt som är relevant även idag. Här uppe, i takmålningen, kan man till exempel dra kopplingar till metoo-rörelsen som är högst aktuell idag. Här kan man förstå att tankarna alltid har funnits där, säger Gerd och visar med ficklampan på en specifik del av kyrktaket där målningarna från 1400-talet berättar om starka kvinnor som sätter sig upp mot män.

Kyrkan bär på många andra hemligheter och historier som man först kanske inte förstår är så speciella. Framme vid altaret finns en trädörr med metallsmide, och längst ner på dörren står det något. Med lite god fantasi kan man se ett par bokstäver som kan tyda på att dörren är gjord på 1200-talet. Men säker kan man inte vara.

Artikelbild

| Kyrkoherde Karl-Magnus Hansson pekar på några av de många målningar som fyller kyrkans hela innertak.

– De här målningarna som fyller taket är också spännande. Man vet att de är målade av någon som kallades för Risingemästaren men vi har ingen aning om vem det var eller vad han egentligen hette, säger Gerd.

Kanske är det så att Risingemästarens ättlingar lever kvar i Finspång. Kanske har de döpts och gift sig i den gamla kyrkan, utan att veta att det är deras hemlighetsfulle förfader som gett kyrkan dess unika målningar.