På fredagen pågår arbetet med att ställa iordning installationen "Huldran och hygget" i glasbrukets lokaler inför söndagens invigning. Konstnären Anna Berglind (från Lundaskog strax söder om Jönåker) finns på plats och tar hjälp av Sissi Westerberg från arrangerande Rejmyre Art Lab för att ställa i ordning videoinstallationer, ett träd och belysta glasskivor med reliefer som skapar vackra skuggspel.

– Det här började med att vi anordnade en workshop här och bjöd in människor till samtal om deras känslor för skogen, berättar Anna Berglind som tillägger att man då satt på ett hygge och inväntade skymningen.

– Vi hade ett fantastiskt samtal och det här verket är inspirerat av det.

Artikelbild

| Skuggspel. När glasskivorna belyses träder skuggorna fram.

Installationen innehåller en videoprojektion av ett fallande träd (projicerat på en vägg) samt glasskivor med reliefer som belysta skapar skuggor. Ett träd har tagits in som man kan titta in i och där se ytterligare en video. Förutom detta innehåller utställningen också ett ljudverk av Richard Lindell.

– Han har använt röster från samtalet i workshopen, tillägger Anna Berglind.

Hon brinner för skogen – det kan man inte undvika att märka.

– Skogen får ju sår som inte läker med dagens skogsmaskiner, snart finns bara plantager kvar: det handlar om ett kulturlandskap som ömsar skinn. Sedan är det koldioxiden: skogarna behövs mer än någonsin. Det handlar också om urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden. Vad jag vill med min installation är att få människor att reflektera över skogen och vad den betyder för oss, berättar Anna Berglind.

Artikelbild

| Anna Berglind fixerar tratten, tittar man in ser man en videofilm.

Hon tycker att Rejmyre Art Labs arbete korresponderar väl med hennes eget.

– Vi har mycket gemensamt i metoderna, vi vill skapa sammanhang i vår konst mellan människor och med bygden där konsten skapas, tycker Anna Berglind som tycker att det är ett fint samarbete i Rejmyre mellan olika aktörer.

Artikelbild

| Sissi Westerberg i skuggor.

– Det är jätteviktigt för små orter.

På söndag eftermiddag (3 december) invigs alltså ”Huldran och hygget” men även andra aktiviteter kommer att pågå såsom en loppis och belysning av glasbrukets skorsten. Installationen kommer att finnas på plats fram till 21 januari.