För första gången är Finspångs kommun med i Kommunkompassen. Det är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta, som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Finspångs kommun fick 2017 resultatet 419 poäng (av 800).

Goda siffror redovisas när det gäller ”Samhällsbyggare” och ”Arbetsgivare”, medan det finns störst utvecklingspotential inom områden som ”Ständiga förbättringar”, ”Brukarfokus”, ”Tillgänglighet” och ”Bemötande”.

– Tack vare Kommunkompassen får vi en riktning på vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson.

Övergripande förbättringar som rekommenderas är att tydliggöra systematik för organisation och arbetssätt samt analys och utvärdering av resultat, effekt och måluppfyllelse.