I Sverige har vem som helst rätt att ta del av allmänna handlingar. En privatperson kan därför vända sig till kommunen för att begära ut handlingar, något som en man har gjort hos Finspångs kommun.

Mannen skickade ett första mejl i maj i år där han begärde ut 60 protokoll från kommunstyrelsens arbete. Enligt Finspångs kommuns fastställda taxa skulle det kosta 300 kronor för att få handlingarna mejlade till sig och man bad om mannens fakturaadress.

Den mejlande mannen återkom i ärendet, men inte för att lämna adressuppgifter utan för att begära ut andra handlingar. Sedan har det skickats flera mejl fram och tillbaka: mannen begär ut olika handlingar för olika tidsperioder och kommunen svarar med att berätta om den aktuella kostnaden och be om fakturaadress. Under kvällen den 15 juli kom mannens senaste begäran och kommunen svarade med att skicka ett delegationsbeslut där man avvisar mannens begäran av kopior "på grund av ovilja att betala för kopior". Mannen har nu tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut till Kammarrätten.