Stora ungdomsgrupper i Finspång har ingenting att göra på fritiden, vilket har blivit ett problem.

– Det var så pass stökigt att personalen kände att de inte klarade av det. Eftersom vi inte kunde ha en säker miljö för personalen beslutade vi att stänga fritidsgården Hörnan förra torsdagen och hålla stängt även den här veckan. Planen är att öppna verksamheten igen måndagen den 13 november, säger kommunens utvecklingschef Johan Malmberg som också är tillförordnad chef för kulturfrågor.

Vad är det som hänt?
Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) är oroad över att många ungdomar driver omkring i centrummiljön.

– Att ungdomar inte lyssnar på personalen och gör som de säger, inte följer ordningsregler och beter sig allmänt illa både mot personal och mot varandra.

Olika uppgifter har kommit in till tidningen när det gäller händelser under höstlovet förra veckan. Bland annat ska ett stort gäng ungdomar befunnit sig på Bildningen och betett sig på sätt som inte är okej. Det ska ha rört sig om så många som cirka 50 ungdomar. Den väktare som finns i centrum körde ut ungdomarna från lokalerna utan några incidenter. Olika gäng har också dragit fram med påkar och tillhyggen på olika ställen i Finspång. Främst har Bildningen, Kulturhuset, Bergska skolan, centrummiljön och fritidsgården Hörnan varit utsatta för ungdomarnas frustration.

I måndags hade kommunen ett möte med bland annat polisen, rektorer, väktare, kommunens säkerhetsansvariga Emelie Lagervall och utvecklingschefen Johan Malmberg.

– Det var ett möte där vi rektorer, bland annat blev uppdaterade om vad som hänt. Händelserna som inträffade under höstlovet berör ju egentligen inte skolan. Men det blir ändå vi som får ta tag i det, berättar Mia Nylander, rektor på Nyhemsskolan.

Artikelbild

| Kortsiktiga åtgärder. Utvecklingschef Johan Malmberg har varit med och tagit kortsiktiga beslut att stänga fritidsgården Hörnan och ta in mer väktarresurser.

Det rör sig om elever från Nyhemsskolan, Grosvadsskolan och Bergska. Åldrarna är från mellanstadieelever som är tio–elva år upp till 17-åriga gymnasieelever.

– Vi håller just nu på och kartlägger vilka elever det rör sig om och vilka som är mest drivande. Kontakt tas förstås också med föräldrar. När vi pratar med ungdomarna förstår de att de gör fel. Det som är viktigt är att få fram vad deras beteende egentligen står för. Många ungdomar säger att de inte känner sig lyssnade på och inte har någonting att göra, säger Mia Nylander och fortsätter:

– Det är en stor åldersspridning och olika konstellationer. Sedan är det alltid några som är mer drivande och får en svans efter sig.

För att få mer lugn och kontroll över situationen har kommunen beslutat att förstärka den väktarresurs som redan finns.

– Det kommer att finnas en väktare till på plats under en månad för att förstärka vid kommunens fastigheter och verksamheter. De åtgärder vi har tagit beslut om är på kort sikt och det långsiktiga arbetet är jag inte rätt man att svara på, förklarar Johan Malmberg.

Är det bra att stänga Hörnan för alla som brukar gå dit och sköta sig under den här tiden?

– I beslutet vi tog så måste vi först och främst se till personalens och besökarnas bästa och deras säkerhet. Det är en tillfällig lösning för att lösa situationen där och då. Nästa måndag är Hörnan öppen igen, säger Johan Malmberg.

Fritidsgården Hörnan vänder sig till ungdomar i 12 till 16-årsåldern och har kanske växt ur sina lokaler. Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) är oroad över det som hänt.

– Ja, självklart. I nuläget verkar det som att större lokaler skulle kunna vara en del av en lösning. Men under vissa perioder har lokalerna räckt till mer än väl, så det är svårt att säga något bestämt, berättar hon.

I den budget inför 2018 som den politiska majoriteten (S+MP+V) har lagt fram så har en extra miljon kronor skjutits till för att ge ungdomar över 16 år vettiga fritidsmöjligheter.

– Besluten som togs på kort sikt var bra och viktiga, men nu gäller det att fortsätta arbetet framåt. En tanke har varit en fritidsgård till i en annan del av Finspång. Men nu verkar det vara väldigt många ungdomar som rör sig i centrum, poängterar Ulrika Jeansson.