Det säger flera Svärtingebor, som Folkbladet talat med, angående utfarten från Svärtinge på 51-an vid Kolstad, det vill säga utfarten närmast Finspång, när man ska ut på 51-an.

– Och framförallt handlar det förstås om rusningstrafiken på morgonen och kvällen, om man ska korsa 51-an och åka mot Finspång. Då kommer det bilar i minst 100 km/tim från båda håll, det vill säga från Finspång och Norrköping på 51-an. Då gäller det att ha tungan rätt i munnen och försöka hitta en lucka mellan alla bilarna på 51-an.

– Och kommer man väl ut i en lucka, gäller det sedan att accelerera så mycket man kan. Annars kommer bilar snabbt ifatt dig, eftersom de ofta kör bra mycket över 100 km/tim på 51-an och då blir det aggressioner och dålig stämning i trafiksituationen...

Artikelbild

| Bussen från Norrköping till Finspång, går genom Svärtinge och sedan har busschaufförerna ofta svårt att ta sig ut på 51-an igen vid Kolstad.

Robert Säfbom, kör buss för Östgötatrafiken mellan Norrköping och Finspång och får då åka ut från Svärtinge och ut på 51-an vid Kolstadbacken och svänga vänster mot Finspång.

Han har dock länge funderat på något förslag för att förbättra säkerheten vid den här korsningen:

– Jag har tidigare föreslagit i olika sammanhang att man borde bygga en rondell vid den här utfarten från Svärtinge, säger han. Det skulle automatiskt minska ner farten på bilarna på 51-an och göra att utfarten från Svärtinge skulle gå mycket smidigare.

För du upplever det som svårt att komma över 51-an och svänga vidare mot Finspång?

Artikelbild

| Det är den här korsningen, som många upplever som farlig och som på något sätt borde byggas om, för att bli mer trafiksäker.

– Ja, och då särskilt i rusningstrafiken, när det kommer mycket bilar från båda håll. Då tvingas man ofta vänta en bra stund ibland innan det blir en tillräcklig lucka åt båda håll, för att ta sig över med bussen.

Folkbladet har också sett bilister som tagit sig över halva 51-an och sedan stått och väntat mitt i korsningen, innan man fortsatt över i riktning mot Finspång.

Artikelbild

| Här är bilen närmast på väg ut från Svärtinge på 51-an mot Finspång, där det ofta kommer mycket trafik att ta hänsyn till.

Magnus Pirholt, chef för Finspångs kommuns samhällsplaneringsenhet, känner till korsningen och problemet att passera den:

– Ja, jag känner till att den är besvärlig att passera, men faktum är att Finspångs kommun inte är vägansvarig för den här korsningen, utan det är Trafikverket. De ansvarar både för 51-an och för Finspångsvägen, som går genom Svärtinge och kommer fram till den här korsningen.

Säkerligen kommer problemen i den här korsningen att öka också, eftersom det byggs väldigt mycket nya hus i Svärtinge och man kan misstänka att en hel del av nybyggarna kanske kommer att ha sina arbeten i Finspång.

– En annan fara i den här korsningen, säger en av de bilister som tidningen pratat med, är att avfarten mot Svärtinge, när man kommer från Finspång, är feldoserad. Så på vintertid när man svänger av mot Svärtinge, är det en risk att man halkar av vägbanan om man kör lite för fort.

– Så i den bästa av världar borde de ansvariga både försöka få till en mer riskfri påfart för oss Svärtingebor upp på 51-an och dessutom dosera om nerfarten till Svärtinge, så att den lutar åt rätt håll.

Folkbladet har sökt ansvariga på Trafikverket för en kommentar, men inte lyckats med detta.