Det var förra veckan som Länsstyrelsen Östergötland tog beslut om ett eldningsförbud i hela länet – detta efter den senaste tidens värme och torka som bland annat ledde till den omfattande skogsbranden strax utanför Tjällmo. Redan då frågade sig många om det skulle innebära att valborgsmässoeldarna skulle hotas med tanke på att det bara var en knapp vecka till denna vårhögtid.

På måndagen hölls så ett möte och precis detta skedde: eldningsförbudet fortsätter tillsvidare.

– Ja, det blir fortsatt eldningsförbud och det omfattar både valborgsmässoeldar och fyrverkerier, säger Sylvia Rydström, Stabs- och kommunikationschef på Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

– Det kommer inte att utdelas några dispenser i och med den höga brandrisken någonstans i länet så valborgsmässofiranden får helt enkelt ske utan eldar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog efter förra sommarens torka och skogsbränder fram ett förslag på vägledning med två olika nivåer på eldningsförbud i skog och mark. Det nu tagna eldningsförbudet är den lägre graden och innefattar: förbud mot viss eldning utomhus som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle. Däremot omfattas inte eldning vid iordningsställda platser som utformats så att risken för spridning är låg.

Det är också tillåtet att grilla på den egna tomten i en ordentlig grill. Däremot är inte så kallade engångsgrillar tillåtna.

Enligt polisen kan den som bryter mot eldningsförbudet dömas till böter. Man skriver på sin hemsida: "Oavsett om det råder eldningsförbud eller inte kan du bli straffad om du orsakar en brand, brottet allmänfarlig vårdslöshet kan ge böter eller fängelse i upp till 2 år."

patrik.selsfors@folkbladet.se