Under de senaste åren har flera medborgarförslag och e-förslag lämnats till Finspångs kommun angående hundrastgårdar. Förslagen har utretts och kommunfullmäktige har i samtliga fall avslagit förslagen.

– Genom åren har vi fått in många förslag om hundrastgårdar. Det fortsätter komma in önskemål och vi känner att vi måste försöka lösa den här frågan, säger miljö- och samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta (MP).

Det rör sig om ett inhägnat område där hundar kan vistas lösa. En hundrastgård eller hundpark bör ligga i ett område där hundskall inte stör närboende och det ska finnas variation i underlag, träd och buskar för skugga och skydd. Vid platsen bör det finnas hundlatrin, soptunna och bänkar.

Artikelbild

| Hundägare. Finspångsborna Rolf och Marianne Andersson promenerar ofta runt i Finspång med sina papillonhundar Manne och Josh.

Det finns olika sätt att anlägga och sköta hundparker. En av de vanligaste formerna är en kommunal hundpark, där kommunen står för mark, anläggning och drift, vilket exempelvis Norrköpings kommun använder sig av.

Kommunstyrelsen föreslår ett annat vanligt upplägg.

– Kommunen står för marken, anlägger parken och en ideell förening eller hundägare sköter hundparken. Den formen används i Linköping, där kommunen har ett avtal med föreningen Aktiva hundar, säger Herman Vinterhjärta.

Hundägarna och Finspångsborna Marianne och Rolf Andersson tycker att det är ett vettigt förslag.

– Vi promenerar mycket runt hela Finspång. Det är många gånger som vi önskat att det fanns något ställe, där hundarna kan få springa lösa och busa lite under ordnade former, säger Marianne Andersson.

Paret lyfter fram Vibjörnsparken och Bruksparken som exempel på lämpliga platser för en hundrastgård.

– Det finns många ställen i Finspång. Men det ska inte ligga för avsides, så man måste ta sig flera kilometer till platsen, påpekar Rolf Andersson.

Syftet med hundrastgård är att göra det möjligt för kommuninvånarna att låta sina hundar få utlopp för behovet att springa lösa, utan att bryta mot Lagen om tillsyn av hundar och katter. Det anses göra att antalet löst springande hundar minskar i skogen, parker och bostadsområden, där de riskerar att skrämma människor och jaga vilt.

En hundpark blir en mötesplats för hundägare och kan bidra till ökade sociala kontakter mellan både hundar och människor.

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta kontakt med möjliga samarbetspartners för föreningsdriven hundpark i Finspångs kommun med Linköpings kommuns modell som utgångspunkt.

I uppdraget ingår dessutom att genomföra utredning om placering och utformning av en eller flera hundparker inom kommunen och ta fram investerings- och driftskostnader.

– Vi vill undersöka hur stort intresset är, om det finns hundägare som vill driva det här. Kommunen kommer inte sköta driften. Om det finns intresse gäller det sedan att hitta en bra placering av hundrastgården, konstaterar Herman Vinterhjärta.

Marianne och Rolf Andersson ser positivt på förslaget.

– Om det gäller att rensa efter sina hundar är det inga problem, säger Marianne.

– Det är något som varje hundägare bör göra, tillägger Rolf.

Nyhemsborna vandrar i alla delar av tätorten.

– Ibland går vi till Torstorp och ibland går vi till Grosvad. Vi promenerar överallt. Vi vet att behovet av hundrastgård är stort. Det skulle till och med behövas två hundrastgårdar, på båda sidor om Finspång, konstaterar Marianne och Rolf Andersson.