De här bilderna finns i den bildskatt som framlidne Eric Larson samlade in under många års sökande på olika håll i Finspång.

En bildskatt som han donerade till Finspångs kommun och som numera finns i säkert förvar hos kommunen.

Så här skriver Eric Larson under de här bilderna:

Artikelbild

Här är ytterligare en bild från högvaktsträningen.

"Befälsföreningen efter Högvakten vid Kungliga slottet. 3 juni 1963."

Och då menar han förstås Kungliga slottet mitt i Stockholm, där Högvakten återfinns än idag.

Det skymtar en del publik runt soldaterna på Bergslagstorget.

Inte så underligt förstås, för det här lär inte ha varit en vanlig syn på Bergslagstorget genom årens lopp. Kanske enda gången någonsin som man kunnat se Högvakten exercera på det här torget, framför Hotel De Geer i centrala Finspång.

Dessutom är det troligen släkt och vänner till soldaterna, som vill se skådespelet, när de övar sig inför eller efter den viktiga hedersuppgiften i Stockholm.

Angående högvakten kan man läsa på deras hemsida att det är den vaktstyrka som bevakar kungafamiljen samt Stockholms och Drottningholms slott.

Högvakten har flera viktiga uppgifter, dels att bevaka slotten, dels att som ceremonistyrka delta i den statsceremoniella verksamheten.

Högvakten i Stockholms månghundraåriga historia är dessutom en populär turistattraktion som dessutom är gratis och drar hundratusentals åskådare varje år. På så sätt har Högvakten för många blivit en symbol för Stockholm och de kungliga slotten.