– Det känns fantastisk roligt, ja, nu har vi verkligen ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb, säger skolans rektor, Tangra Brussander.

Det handlar om en efterlängtad certifiering, enligt kvalitetssäkringssystem Qualis. Ett system som bland annat Finspångs kommun använder för att få en så bra kvalitet på skolverksamheten som möjligt. Det bygger på att dokumentera arbetet inom områden som kunskaper och färdigheter, normer och värden, arbetssätt och lärarroll. Allt följs slutligen upp av att representanter från Qualis gör besök på plats.

– De granskar och observerar och intervjuar bland annat elever, rektor och lärare för att få en helhetsbild. Klarar skolan en viss betygsnivå, blir den certifierad, och det är det som vi nu har blivit, fortsätter Tangra Brussander

–  Det känns väldigt bra eftersom Nyhemsskolan tyvärr har haft en del problem tidigare, tillägger hon.

Motiveringen som ligger till grund för certifieringen lyder: ”Nyhemsskolan bedriver en verksamhet anpassad till elevernas behov och förutsättningar. Skolan har engagerade och kompetenta medarbetare och det råder ett öppet, tryggt och trivsamt klimat .Genom olika råd och elevmedverkan i den dagliga undervisningen skapar skolan förståelse för demokratiprocessen. Det råder ett öppet och förtroendefullt klimat mellan elever och personal och personalens inkluderandearbete imponerar. Nyhemsskolan har hög andel behörig personal. Rektor avsätter sammantaget goda resurser för såväl gemensam som individuell kompetensutveckling. Nyhemsskolans rykte har förbättrats markant under de senaste två åren. Detta beror på ett medvetet utvecklingsarbete från rektor som innebär att sprida kunskap om det goda arbete som bedrivs på skolan.”

Ditt arbete omnämns särkilt här, vad betyder det?

– Det är så klar jätteroligt att de har lyft det, men fokus är inte på mig. På skolan har vi jobbat väldigt mycket med att hitta arbetsro och studiero. Och det har vi lyckats med.

Hur?

- Genom att skapa tydliga rutiner för eleverna, vi använder oss bland annat av en lektionsmall så att det mesta ska bli förutsägbart. Eleverna vet vad som ska hända och behöver inte känna sig oroliga. Det i sin tur skapar trygghet som gör att de kan fokusera på det de ska. Det handlar självklart också om lärarnas roll, de gör ett fantastiskt arbete.