Med hösten börjar de absolut farligaste månaderna i trafiken när det gäller risken att möta vilt. En kampanjvecka ska få oss att förstå det. Det är Nationella Viltolycksrådet som under vecka 39 besökte flera orter i landet, även Finspång. Under några timmar stod man vid Viberga.

Sett till hela landet sker det i genomsnitt en viltolycka var tionde minut. Finspångs kommun har en av de fem farligaste vägarna i länet. Det är länsväg 215 mellan Skärblacka och Finspång som är hårt olycksdrabbad. Framför allt gäller det avsnittet strax efter Vångaavfarten och hela vägen in mot Finspång. Ett viltrikt område, där djuren inte alltid förstår att hålla sig i skogen. Viltstängsel saknas. Vid Restad Norrgård, strax före gränsen till Finspång, finns en skylt som varnar för vilt från 0,2 till 5,1 kilometer. Men lita inte på att rådjur, älgar och annat vilt håller sig inom den avgränsningen.

Men också längs väg 51 från Norrköping och vidare mot Örebro inträffar många viltolyckor. Och egentligen var enda väg inom kommunen.

Artikelbild

| Varning. Vid Restad Norrgård finns en skylt som varnar för vilt på vägen in till Finspång.

Under årets första åtta månader har det i Finspång skett 174 olyckor med vilt inblandat. Under hela 2016 inträffade 330 olyckor.

Det vilt som är vanligast i olycksstatistiken är rådjur, som svarar för mer än hälften av alla olyckor. Under 2017 har fram till och med augusti 117 rådjur varit inblandade och under hela 2016 var det 195. Ökar gör också vildsvinen, men inte i samma grad som i länet totalt, där siffran är förfärande 91 procent. Men det är vildsvin och dovhjort som är vanligast efter rådjur. 81 dovhjortar och 42 vildsvin blev påkörda 2016 i Finspångs kommun. Den minskade älgstammen märks även i trafiken. Två älgar fram till och med augusti i år och åtta under 2016.

Det är under höstmånaderna de flesta viltolyckorna sker.

– Under årets sista månader sker hälften av årets alla olyckor, säger Per-Anders Eriksson, länsansvarig för viltkampanjen vid polisen i Östergötland.

Artikelbild

| Bruksorter. Väg 215 mellan Skärblacka och Finspång är en av de fem farligaste vägarna i länet, när det gäller risken att råka ut för vilt.

Under hösten sammanfaller detta också med den tid då många bilpendlar till och från arbetsplatsen. Gryning och skymning är den farligaste tiden på dygnet, just då många är på väg till och från jobbet.

PA Eriksson rekommenderar också appen Viltolycka, som både kan varna för vilt och som är bra att ha om olyckan är framme. Aktivera appen när du kör genom ett viltrikt område. En ljudsignal varnar när du närmar dig ett område med många viltolyckor.

Artikelbild

| Kampanj. Viltolyckskampanj vid Viberga i Finspång. Hans Blomberg, Prästköp och Per-Åke Andersson, Hävla, överlämnar en viltolycksremsa till Willy och Vivianne Johansson, Sonstorp.

PA Erikssons viktigaste råd. Kör med fantasi och dämpa farten.