Cykelfrämjandet är en organisation som arbetar för bättre cykelmiljö i Sverige. Sedan 2010 har de gjort undersökningen Kommunvelometern där olika kommuner betygssätts inom vissa kategorier som exempelvis cykelpolitik, information och befintlig infrastruktur.

De senaste tre åren har Finspångs kommun varit med i undersökningen. I årets Kommunvelometer får Finspång 34 poäng totalt. Det är över medel i Sverige. Poängen har sjunkigt något när det kommer till infrastruktur och underhåll men ökat inom information och marknadsföring.

I år startar Cykelfrämjandet en ny undersökning som kallas Cyklistvelometern. På Cykelfrämjandets hemsida kan man vara med och tycka till i Cyklistvelometern. Resultatet skickas sedan direkt till kommunen för att de ska kunna skapa en bättre cykelmiljö.