Efter val består styrelsen av följande personer: Per Siljedahl, Per-Erik Lindhé, Birgitta Hammar, Birgit Johansson och Lotta Nestor Koljo samt suppleanterna Hans Hellström, Birgitta Andersson, Harald Johansson, Yngve Bäck och Hasse Skoglund.

Efter kaffeservering och lottförsäljning kåserade Jan Eric Karlström om gruvhanteringen i Östergötland och Närke utifrån sin senaste bok ”Järnbergen i Tylöskogen”. Karlström har vigt sitt liv åt att forska om gruvnäringen i bygden, framförallt efter pensioneringen och han har författat ett flertal skrifter i ämnet.

Karlström klargjorde först skillnaden mellan det geografiska begreppet Bergslagen och bergslag som en ekonomisk förening av gruvbönder som” brukar berget”. Då det ofta blev tvister och osämja som ledde till rättegångar så finns många handskrivna dokument i arkiven som gör att ämnet är väldokumenterat. Karlström för åhörarna genom historien, medeltidens strider mellan olika ätter fram till Gustav Vasa som lägger grund till det moderna Sverige och Axel Oxenstierna som behövde pengar och vapen till de stora krigen och senare tiders nya metoder för bearbetning av malm. Han lyfte också fram den berättartradition som har funnits runt gruvorna och många anekdoter lever än idag.

Artikelbild

| Populära Hellste Marken arrangeras bland annat av Hällestads hembygdsförening.

Att bygden är gammal visar en bit av slagg som grävts fram i Hällestad och som daterar sig 1 500 år tillbaka i tiden.

Jan Eric Karlström delade med sig av sin stora kunskap på sitt trevliga och engagerade sätt och vill man veta mer fanns boken till försäljning med personlig dedikation av författaren.