Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest erbjuder finansiering till kommunernas investeringsprojekt via så kallade gröna lån. Det handlar i korthet om att väljer man gröna lån kommer pengarna från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra en skillnad för miljön.

– Det är allt fler som vill placera sina pengar fossilfritt och miljövänligt, det blir också allt vanligare med exempelvis etiska fonder och miljöfonder. Från oss är viljan att satsa på att bygga klimatsmart när vi bygger nytt, berättar kommunens ekonomichef Anette Asklöf som ser möjligheten till så kallade gröna lån som något mycket positivt.

– Jag tycker att det är jättebra!

När Finspångs kommun genom sitt bostadsbolag Vallonbygden byggde bostadshuset Majoren – ett projekt på totalt 69 miljoner kronor – var det just via gröna lån. Det är en liten men ändock del av de 27 miljarder kronor som sammanlagt beviljats av Kommuninvest för 146 gröna kommunala investeringsprojekt fram till 31 december 2017.

Men det finns villkor – man får ansöka och i samband med detta också beskriva projektets miljönytta. Projekten ska sedan bedömas och godkännas av Kommuninvests miljökommitté – dessutom ska projekten återrapporteras en gång per år.

– Vi vill även finansiera den nya Lillängens förskola som i princip är klar men barnen har inte flyttt in ännu, säger Anette Asklöf som tillägger att den kostat cirka 40 miljoner.

– Vallonbygden bedömer att den ska uppfylla kriterierna. Bland annat ska byggnader som är berättigade till gröna lån vara energisnåla och Lillängen är till exempel byggt i två plan vilket är ganska ovanligt för en förskola, det är bättre ur energisynpunkt.

Nu har Kommuninvest också släppt sin årliga ”Green Bonds Impact Report”, en återrapportering angående miljöeffekten av de projekt som finansierats via gröna lån. Enligt denna rapport bidrar de sammanlagt 146 projekten i Sverige till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen vilket ska motsvara omkring 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Av Sveriges kommuner och regioner har 80 stycken gröna lån knutna till Kommuninvest.