Friluftsfrihet Fri luft; finns det någon vackrare och mer innehållsrik tvåordskombination här i världen? Utan luft att andas så fanns vi inte. Utan strävan efter frihet var vi nog inte människor. Att ”luften är fri” signalerar fred och tillgänglighet och öppenhet.

Friluftsfrämjandet har kort sagt ett bra namn. Jag har träffat några av de aktiva ledarna och styrelseledamöterna ute på deras anläggning Lunddalen. (Folkbladet 22 december) Runt bordet där vi satt den tidiga morgonen talade vi om hur de själva kommit in i Friluftsfrämjandet en gång i tiden.

I grunden tror jag att det handlar om ett genuint intresse för natur, människor och utomhusvistelser.Kombinerat med att de inte primärt är ute efter tävling, resultat och tidtagning.

”Fikaraster” är ett begrepp som alltid finns med när jag lyssnar på deras berättelser om vandringar, cykelturer, kajakpaddlingar, långfärdsskridskoåkande och om utflykter och resor.

Friluftsfrämjandet är ett hopgifte mellan social gemenskap och utomhusupplevelser på ungefär samma sätt som en idrottsförening är en kombination mellan social gemenskap och tävlingar och målmedveten träning. Den sociala gemenskapen är den bärande idén i alla föreningar oavsett om vi talar om politik eller agility eller fotboll. Ovanpå gemenskapen läggs så föreningens särprägel. Avspänd, stressfri luft är Friluftsfrämjandeföreningens särprägel.

Bara på någon timme där ute i Lunddalen kände jag hur min stressnivå sänktes. Vilket på ett sätt är konstigt eftersom jag satt omgiven av väldigt aktiva människor. Men det är väl det som är själva själen i Friluftsfrämjandet: Ut och rör på dig i skogen, i motionsspåret, på isen, i vattnet, på cykeln, i kajaken, på fjället och var det nu kan vara. Men glöm inte fikarasten, glöm inte att prata med varandra, glöm inte att ha det bra.

Friluftsfrämjandet är på uppgång i Finspång. Föreningen har ungefär 270 medlemmar varav cirka 90 barnmedlemmar.

”En ökning med 25 procent under det senaste året ”, säger ordföranden Jens Rinman.

Gunnel Gustafsson, Gunni Nilsson, Lennart Persson och flera av de andra har varit med i Friluftsfrämjandet i flera decennier. När ”Skogsmulle” slog igenom stort i verksamheten på 1970- och 80-talen hade de 10 - 15 olika grupper med barn och föräldrar.

”Folk stod i kö för att få vara med”, berättade Gunni.

Nu är det inte riktigt så. Som i många föreningar är det svårt att få tag i ledare. Jag frågade runt bordet om hur de själva kom in i verksamheten en gång i tiden. Det enkla och korta svaret är. ”Barnen.”

Barnen började som Mulle, avancerade till Strövare och kom vad det led med i Frilufsargruppen för att lite högre upp i åldrarna bli en TVM: are. TVM står för ”Tre vildmarksmål” – Skogen, Fjället, Vattnet.

I akt och mening att växa är det sålunda inte så konstigt att Friluftsfrämjandet satsar på barnen även 2017 och framåt.

I Finspång finns två ”I Ur och Skur” förskolor som arbetar i enlighet med Friluftsfrämjandets pedagogik. Föreningen har nära samarbete med förskolorna och hoppas att föräldrar och barn efter den aktiva tiden i förskolan vill fortsätta i en verksamhet inom föreningen.

Inför 2018 arbetar Friluftsfrämjandet med två projekt. Dels en fortsättning på ”Familjemulle” som startades under hösten i Brenäs utanför Finspång. Främjandet står för två utbildade ledare i verksamheten som vänder sig till barn i 3 - 6 års åldern. Dels ska man satsa på ”Äventyrliga familjen” där tanken är att några familjer med barn i olika åldrar med Friluftsfrämjandets hjälp kan ”Skapa sina egna äventyr.”