FINSPÅNG

– Ja, nu kan man se entrévåningen och därunder är förstås också källarplanet klart, fastslår Mikael Larsson, projektchef från byggentreprenören NCC.

Hur känns byggnationen så här långt?

Artikelbild

| Mikael Larsson från NCC är projektchef för nya bygget av Vårdcentrum i Finspång. På väggen syns en bild på hur det ska se ut i färdigt skick.

– Förutom att det blev en liten försening efter den vädermässigt tuffa vintern, så har bygget fungerat mycket bra så här långt. Och den lilla försening vi drabbades av i vintras har vi jobbat in, så nu är vi helt i fas igen, med byggplanerna.

När kommer alla fem våningarna att vara under tak?

– Om allt går enligt planerna, kommer vi att ha ett tätt hus med tak under januari eller februari 2019. Och när vi talar om fem våningar, innefattar det även källarvåningen.

– Sedan kommer det först tre våningar ovan jord, som kommer att innehålla olika verksamheter medan den femte och översta våningen enbart innehåller fläktrum.

Artikelbild

| Här ser man tydligt hur det nya Vårdcentrum i Finspång består av tre våningar med verksamhet och den fjärde, mörkare, våningen innehåller fläktrum.

Och invigningen av det här nya Vårdcentrum?

– Det är bestämt till hösten 2020 och allt talar idag för att vi ska lyckas vara klara med hela bygget under den hösten.

Kommer ni att behöva jobba under den kommande sommaren?

– Nej, vi kommer att stänga bygget under den normala byggsemesterperioden, det vill säga veckorna 28 till och med 31. Däremot räknar jag redan nu med att vi behöver ha bygget igång nästa sommar, för att kunna hålla tidsplanen för själva invigningen, säger Mikael Larsson.

Hur många byggnadsarbetare är igång just nu?

– Det är drygt 40 byggnadsarbetare här just nu, som arbetar med själva stommen av byggnaden.