Vänsterpartiets Stefan Carlsson och Ingrid Westlund påpekar i motionen till kommunfullmäktige att Finspång har sex vänorter och att många kommuner av Finspångs storlek har betydligt färre.

Under åren 2015-2018 har det genomförts fem resor till tre vänorter: Finsterwalde i Tyskland, Yvoir i Belgien och Salapils i Lettland.

– Dokumentationen kring syften med besöken är bristfällig. Det framgår inte hur besöken bidragit till Finspångs utveckling, medborgares lärande eller har kopplingar till Agenda 2030-målen, menar Stefan Carlsson.

Det konstateras att inga externa medel sökts eller använts, trots att det finns medel att ansöka om via EU-program och Sida-finansierade program, samt att det saknas transparens och rutiner för vilka personer som väljs ut att åka på vänortsresor.

– Vi föreslår att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella vänortsarbete så att det vidgas, förnyas, främjar demokratisk delaktighet, involverar skolor, föreningar samt lokalsamhället och medborgarna, menar Ingrid Westlund.

Partiet önskar att vänortsresor läggs på is tills policyn är klar och att antalet vänorter minskas.

– Vi vill att det skyndsamt ska ansökas om medel för internationellt arbete via EU-programmet och/eller programmet ”Kommunala partnerskap”, så att fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken. Dessutom vill vi att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta beträffande Agenda 2030 redovisas i kommunfullmäktige, konstaterar Stefan Carlsson och Ingrid Westlund.