– Jag kände inte alls till det här och tycker att man kunde fört en dialog med begravningsbyråerna. säger Peter Trygg, regionchef Fonus öst, som har kontor i Finspång.

Som vi berättade i går ligger nu ett förslag färdigt om att stänga krematorieugnarna i Norrköping, dit alltså även avlidna från Finspång förts. Beslutet tas den 26 april. Anledningen är att krematoriet är i behov av att byggas om moderniseras för att kunna användas i framtiden. Men det kostar. Enligt Bo Wetterhall , ordförande i Norrköpings kyrkoråd, handlar det om runt 60 miljoner kronor. Därför förordar nu kyrkorådet där, att ett avtal skrivs med Linköpings pastorat för att förlägga kremeringarna i Linköping i framöver.

– Frågan är hur man tänker. Ska de avlidna lastas om i Norrköping, så att krematoriet där fungerar som en form transithall? Då krävs ju särskilda fordon som är anpassade för det, det har med etiken att göra, fortsätter Peter Trygg.

Artikelbild

| Peter Trygg, regionchef Fonus öst tycker att det borde förts en dialog med begravningbyråerna kring förslaget att stänga krematioriet Norrköping

–  Etiskt sett tycker jag inte av man ska köra runt med avlidna onödigt mycket, redan nu sker i regel fem olika transporter när en personn avlidit, tillägger han.

Om alternativet är att begravningsbyråerna ska köra direkt, påpekar Peter Trygg, att transporterna blir längre och att det i sin tur leder till en ökad kostnad som får debiteras svenska kyrkan.

Per Westerberg, ägare av Finspångs begravningsbyrå, kände inte heller till förslaget. Även han anser att en dialog "hade varit trevligt".

– Ska vi köra till Linköping blir transporterna naturligtvis längre, och det är inte är bra för oss. Vi har ju haft det väldigt förmånligt som det varit, med närheten till krematoriet i Norrköping. Samtidigt har ju diskussionerna om krematoriet pågått i många år, det kostrar ju en hel del att hålla det modernt och frågan är hur länge man kan hålla på att renovera, säger han.

Gösta Johansson, kyrkorådets ordförande i Finspång, läste nyheten i tidningen och blev även han förvånad.

– Blir det så är det givetvis tråkigt. Längre transporter gynnar inte miljön. Vår kommun är ju dessutom stor och i norra delen har man ju närmare till Katrineholm. Vi kanske får fundera om det går att skriva ett avtal med dem. Sedan är ju frågan om kapaciteten finns, funderar han.

– Och blir det samtransport i från Norrköping får man verkligen inte tumma på det etiska, tillägger han.