I ”Samverkan för bästa skola” stödjer Skolverket skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand.

Under tre år erbjuder Skolverket personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på vilka utvecklingsbehov som finns.

– Nyhemsskolan, F-6, och Grosvadsskolan har valts ut. Det är första gången Finspångs kommun är med i det här, berättar Cathrine Jerrhage.

Artikelbild

| Grosvadsskolan i Finspång har valts ut.

Forskare från ett universitet kommer att vara på plats vid de båda skolorna under de närmaste åren.

– Det känns positivt och kul. Vi försöker hela tiden jobba med att utveckla oss.

Totalt är det cirka 420 elever på Grosvadsskolan och cirka 200 elever på Nyhemsskolan som berörs.

– Eleverna kommer att märka av forskarnas närvaro och även delta i arbetet. Vi hoppas att de kan se vilka områden som behöver förbättras.

Artikelbild

| Cathrine Jerrhage berättar att det är första gången Finspångs kommun är med i "Samverkan för bästa skola".

Det kan exempelvis röra sig om trygghetsfrågor eller betyg och bedömningsdelen.

– Vi kommer att träffa forskarna med jämna mellanrum och kontinuerligt få reda på vad vi behöver hjälp med. Vi kommer att lära oss mycket under resans gång, konstaterar Cathrine Jerrhage.

Artikelbild

| Nyhemsskolan, F-6, deltar i kartläggningen.

Emma Sandin, verksamhetschef för förskolan och årskurs F-6 i Finspångs kommun, ser fram emot att tillsammans med Skolverket och forskare ytterligare stärka och kvalitetssäkra utbildningen.

– Cirka hundra kommuner har varit, eller är med i "Samverkan för bästa skola". Jag arbetade tidigare som rektor i Katrineholm, där min skola ingick i utvecklingsarbetet tillsammans med Skolverket. Jag har bara goda erfarenheter av detta, säger Emma Sandin.

Artikelbild

| Emma Sandin, verksamhetschef för förskolan och årskurs F-6 i Finspångs kommun.

Hon anser att det är en förmån att tillgodogöra sig ytterligare forskningsrön och beprövade erfarenheter.

Är behovet stort av att höja kunskapsresultaten i Finspångs skolor?

– Vi har redan påbörjat att kvalitetssäkra det systematiska arbetet för ett och ett halvt år sedan, men vi behöver ständigt bli bättre. Vi kommer att ges möjligheter till seminarier, föreläsningar och nätverksbyggande. Satsningen kommer att ge effekt på både huvudmannanivå och i verksamheterna, konstaterar Emma Sandin.

Det är enbart utvalda skolor och förskolor som kan delta i ”Samverkan för bästa skola”. Målsättningen är: ökad likvärdighet, ökad måluppfyllelse och att höja elevernas kunskapsresultat.