Delaktighet är ju ett uttryck som känns lite vagt: hur mäter man detta och vad innebär det? När det gäller det delaktighetsindex som nu presenterats av Nyhetsbyrån Siren handlar det om att mäta processer och aktivitet hos kommunerna – det säger alltså inget direkt om kommuninvånarnas delaktighet. Däremot visar det om möjligheterna till delaktighet finns på plats.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom denna mätning där Uddevalla samt Upplands-Bro toppar listan med ett index på 93 procent (andel av maxpoäng på de 18 frågorna) för 2016.

– Det innebär att de möjliggör för invånarna att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga på många sätt, men om invånarna verkligen gör det är en annan fråga, säger Gunnar Gidenstam, projektledare på Sveriges kommuner och landsting (SKL), till Nyhetsbyrån Siren.

Artikelbild

När det gäller Östergötland toppas listan av Finspång med ett delaktighetsindex på 54 procent. Då ska man vara tydlig med att många kommuner inte svarat och därför inte ingår, däribland Norrköping och Söderköping.

Men man kan ändå se att Finspång förbättrat sig de senaste åren: 2015 hade man endast 39 procent och sedan dess har man alltså höjt sig med 15 procentenheter.

– Det är jätteglädjande och kan ha en del att göra med att vi påbörjat ett arbete med vår hemsida för att göra kommunens medarbetare mer tillgängliga och nåbara, där har vi varit lite sämre förut, säger Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Finspång.

Är medborgarnas delaktighet något ni jobbar med på andra sätt?

– Det är självklart jätteviktigt med öppenhet och medborgardialoger. Man har val vart fjärde år men vi måste nå medborgarna även däremellan, sedan är det lite skillnad på vad det rör sig om. Når det gäller planfrågor om till exempel tomtmark och annat har vi ju en lagstadgad process som vi ska genomföra, upplyser Ulrika Jeansson.

– Men ett bra exempel på medborgardialog är omdaningen av Vibjörnsparken där vi använt "Culture planning". Det innebär bland annat att vi haft en mängd dialoger och workshops där till exempel skolan har deltagit. Sedan har förslaget mejslats ut av vad medborgarna tyckt till om.

Snart kommer också en indikation av vad medborgarna själva tycker om delaktigheten. SCB har skickat ut en enkät till 1 200 kommuninvånare i just detta ämne.

– Vi brukar vara lite sämre i den undersökningen men vi får se, den presenteras någon gång runt nyår, säger Ulrika Jeansson.