Monica Ehinger och Cecilia Kinneteg tvekar inte om det positiva i att vara nattvandrare.

– Vi träffar så många ungdomar under en nattvandring. De flesta blir väldigt glada att se oss och kommer fram och pratar, säger Monica.

De har båda varit med i flera år. Monica i fem och Cecilia i ett tiotal. Monica började för att hon hade egna barn som ville gå ut. Hon var också engagerad inom idrotten och kände många ungdomar.

– För mig var det tvärtom, jag kände inga andra barn och ville lära känna vilka det var mina barn umgicks med, säger Cecilia.

En nattvandring är ofta en väldigt lugn promenad. Man går två och två, ibland fler.

– Vi har det väldigt trevligt. Visst kan en del ungdomar vara lite runda under fötterna, men värre är det sällan, säger Cecilia.

– Jag har fått följa någon ungdom hem, som inte ville gå själv, säger Monica.

Hon betonar att man inte behöver ha egna barn för att bli nattvandrare. Det är ju inte de egna man möter och hjälper under vandringen, utan andras barn.

Gör ni skillnad?

De tvekar, men då rycker Elisabet Arvidsson, socialsekreterare vid Exitus ungdomsmottagning in. Hon är också med vid träffen med nattvandrarna.

– Absolut att ni gör det. Det är viktigt att det finns vettiga vuxna ute, många ungdomar behöver det. Ni är efterfrågade.

Just nu finns det ett tiotal nattvandrare, men fem av dem är så nya att de inte börjat gå ute än. Det börjar med en introduktion där de får läsa en policy. Därefter ska de följa med någon erfaren nattvandrare innan de kan ge sig ut på egen hand.

– Blir vi fler blir det lättare för alla. Man behöver inte vara ute lika ofta och kanske kan vi ha en tidigt och en sen grupp, säger Monica.

– Vi riktar in oss på fredagskvällar men försöker också vara ute när något händer, som vid skolavslutning, om det är fest på Hugo och så vidare, säger Cecilia.

– Tidigare hade vi månadsmöten, första måndagen i månaden. Sedan blev det kvartalsvis, berättar Elisabet Arvidsson.

Nu vill man försöka komma tillbaka till månadsträffarna.

– Vi kommer att gå ut med träffarna på hemsidan så att fler får kännedom om det. Alla kan komma., både nya intresserade och de som redan är nattvandrare, säger Elisabeth.

– Där kan vi prata ihop oss om när vi ska gå och få veta när socialtjänsten är ute, fortsätter Elisabet.

På måndag den 5 februari är det upptakt för året med en träff vid Behandlingsteamets lokaler på Vallonvägen 15.