– Ja, vi har beslutat att den här bonden i efterhand får beviljat bygglov för sitt slakteri, säger Mats Annerfeldt, (S), ordförande i bygg- och miljönämnden. Det innebär att han fått tillstånd att ändra användningsområdet för sin verkstad och maskinhall till ett slakteri.

Hur ser ni på det faktum att han byggde slakteriet utan bygglov?

– Det känns lite tråkigt för hans del, att han inte fick upplysning om att han behövde ha bygglov för den här förändringen. Exempelvis tycker man att länsstyrelsen kunde uppgett detta för honom, i samband med att han fick klart med tillstånd från dom om att bygga ett eget slakteri på gården.

– Han kunde givetvis också själv ha tagit kontakt med Finspångs kommun, innan han började bygga sitt slakteri, vilket han alltså inte gjorde.

Men du är ganska säker på att ni gett bygglov, om han kommit in med en ansökan på rätt sätt?

– Ja, det är jag övertygad om, eftersom vi nu i efterhand ger bygglov. Nackdelen för den här bonden, är bara att han nu tvingas betala drygt 38 000 kronor i byggsanktionsavgift, vilket han inte hade behövt om bygglovet ansökts på rätt sätt. I alla fall inte lika mycket pengar, om allt gått rätt till.

Hur ser ni på kritiken från närmaste grannen, att de bland annat störs av lukt, närmast stank, och oljud, dag som natt, från slakteriet och gården i stort?

– Här har vi lutat oss mot det yttrande som en miljö- och hälsoskyddsinspektör hos Finspångs kommun gjort, att slakteriets lokalisering inte bedöms som olämplig beträffande människors hälsa eller miljö.

Folkbladet har varit i kontakt med den granne, som lämnat kritiska synpunkter till kommunen på slakteriet och som säger så här:

– Vi är mycket besvikna på att slakteriet får fortsätta med sin verksamhet, som är insprängd bland boningshusen, vilket är mycket olämpligt. Och vi tillsammans med flera andra grannar har också gått samman och skickat en protestskrivelse till kommunen om den lukt som grisverksamheten fört med sig.

– Man kan absolut säga att hans grisverksamhet har försämrat vår boendemiljö enormt mycket. Bland annat kan vi inte ha fönstren öppna, när vädret tillåter, för då känns det efter en stund som att sitta mitt i ett grishus...

Du låter med andra ord mycket besviken på grisverksamheten?

– Ja, det känns som myndigheterna inte tagit någon som helst hänsyn till andra människor, det vill säga alla oss som bor runt omkring den här gården och slakteriet.

Tilläggas kan att miljö- och hälsoskyddsinspektören i sitt yttrande även skriver att "skulle olägenhet uppstå i form av lukt eller buller från slakteriet, har miljöenheten möjlighet att begränsa verksamheten eller förelägga om försiktighetsåtgärder."