I Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner används dels en enkät som företagen får svara på men också statistik från SCB. Årets rankning visade att samtliga kommuner i Östra Östergötland går kräftgång. Även så Finspång som backar med 36 placeringar från 2017: från plats 214 till 250.

En av de kategorier där man tappar mest är "kommunpolitikernas attityder till företagande": från plats 151 till 263 på ett år. Även tjänstemäns attityder till företagande har rasat med 76 placeringar så uppenbart är att Finspångsföretagarna inte är helt nöjda.

– Vi visste ungefär vad den här rankningen skulle visa eftersom vi haft undersökningar tidigare i år så vi har påbörjat ett arbete tillsammans med företagen vad gäller exempelvis bemötande och attityder, säger Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Artikelbild

| Kerstin Gustafsson blev Årets Företagare i Finspång 2017.

– För två veckor sedan genomförde företagen, politiker och förvaltningen en övning kallad "samspelet" om hur man ska kunna se varandras olika perspektiv och underlätta samarbetet, där inväntar vi nu rapporten.

Man har även planer på en gemensam plattform för Finspångs bästa:

– Vi sjösätter "Tillväxt Finspång" där företagare och kommunen tillsammans ska hitta vägar att utveckla kommunen så det här är frågor vi arbetar med. Jag tycker att vi har en bra dialog med företagen och att förutsättningar finns att förbättra det här.