Det treåriga projektet Nycirkus öst drog igång i september 2016 och sommaren därpå var det dags för den internationella nycirkusfestivalen "Cirkusslottet" att dra igång i Slottsparken och Bruksparken i Finspång. Bakom Nycirkus Öst står projektägaren Region Östergötland som driver det tillsammans med Finspångs kommun samt Östgötateatern och nu har man alltså kommit drygt halvvägs i projektet.

– Nu tittar vi mycket på hur det här ska kunna fortsätta efter projekttidens utgång och i det arbetet är kommunerna viktiga, säger Maria Brusman, kulturstrateg på Region Östergötland:

– Till nästa år kommer vi att få med fler kommuner i projektet, bland annat Linköping är intresserat. Vi vill ju sprida det här i länet så det kommer ännu fler till del.

Artikelbild

| Från förra årets Cirkusslott i Finspång.

Nu har Nycirkus Öst haft ett cirkusutskott igång under våren, det handlar om fyra personer som fördjupat sig i olika ämnen relaterade till nycirkus för att ta vara på dessa kunskaper och föra dem vidare.

– De fyra som varit igång nu har ägnat sig åt eldkonst, cirkus i skolan, cirkus i fritidsgårdar samt cirkus på landsbygden, berättar Maria Brusman.

– Anledningen till det här utskottet är att vi kände att vi vill dra nytta av den kunskap som finns ute i länet i de här frågorna. När det gäller eldkonst har vi haft workshops med eldkonstnären Shade Flamewater från Australien för att kompetenshöja de eldkonstnärer som finns i regionen och det kommer att leda till en eldshow under Cirkusslottet i Finspång.

Nu söker man ännu ett utskott där uppdraget löper från september till januari 2019. På Region Östs hemsida beskrivs vad det handlar om: "Du ska: – skapa ett kartläggning kring området som du vill arbeta med; – göra en behovsinventering kring området samt en prioriteringsordning av behoven; – ta fram vilka utvecklingsmöjligheter som finns det kring området. I uppdraget ingår även att ha kontakt med Nycirkus Östs arbetsgrupp och ha en kontinuerlig återkoppling till den."

– Man kan anmäla sig i ett formulär på regionens hemsida där man också anger vilket ämne man vill sätta fokus på, säger Maria Brusman som nämner områden som kan komma ifråga som exempelvis pedagogik, magi, clowner och annat.

– Det utgår en fast summa på 10 000 kronor för detta uppdrag och man ska anmäla sig innan den 9 augusti. Nu hoppas vi att många hör av sig.