Många Finspångsbor som passerar centrum mellan baptistkyrkan och orangeriet har undrat vad som pågår och vad som är på väg att skapas.

Konstnären Olav Lunde håller med assistans av Leif Svedberg från Arbetsmarknadscentrum på att bygga en järnskulptur i form av ett cirka 4,5 meter högt mekaniskt träd av järnskrot.

– Det här är den första skulpturen i en serie, där alla verk kommer byggas på plats, så att Finspångsborna får vara med när dessa skapas, berättar Mårten Hafström, kulturutvecklingschef i Finspångs kommun.

Artikelbild

| Kreativ. Mårten Hafström har många kreativa idéer för Finspång.

Det är den första tillfälliga konstinstallationen inom RIFF (Reflektioner i Fantastiska Finspång).

Tillsammans med östgötska konstnärer kommer det skapas ett antal konstinstallationer i Finspång under året.

– Konsten ska ha en lokal förankring. Därför kommer alla installationer att skapas med någon form av lokalkoppling. Det kan gälla materialval, produkter, historier, samarbete med företag, föreningar, personer eller en tolkning av platsen för att spegla Finspång, säger Mårten Hafström.

Det är på det sättet Olav Lunde tänkt när han funderat på vad som är det unika med Finspång.

– Genom att göra ett träd symboliseras naturen och det ska skapas ett symboliskt vattendrag under. Verket växer fram med hjälp av olika material. Det kan vara maskindelar och jordbruksmaskiner och det är kopplat till industrin, säger Olav Lunde.

Han berättar att det hela tiden kommer fram människor som nyfiket undrar vad som händer.

– Jag får mycket reaktioner. Folk ställer frågor om vad som är på gång.

Läs mer i onsdagstidningen