När de passerade länsväg 215 var det en av cirka tio dovhjortar som inte hann över. Istället sprang den rakt in i förardörren på en bil. Djuret försvann från platsen, förmodligen inte alltför skadat. Det blev en buckla på förardörren, inga personskador rapporteras.