41-åringen från Finspång har under det senaste året varit inblandad i ett stort antal brottsliga aktiviteter.

Under 2017 har de flesta av brotten skett i Stockholmstrakten och Södermanland.

I januari förra året har mannen enligt domen i Nyköpings tingsrätt tagit befattning med fyra läsplattor, som stulits från Trosa kommun. Det hände i Vagnhärads centrum och på Stadshotellet i Katrineholm. Rätten påpekar att det kunde förväntas göra det svårare för Trosa kommun att få tillbaka stöldgodset.

Han har under samma månad gjort sig skyldig till flera andra brott.

41-åringen har olovligen använt amfetamin. Mannen har dessutom kört bil narkotikapåverkad. Det handlar om olovlig körning eftersom han kört bil utan att ha rätt till det. Han har även haft med sig två knivar på allmän plats. Samtliga av dessa brott har ägt rum i Katrineholms kommun.

I början av juni förra året har mannen påträffats i Stockholm med 15,84 gram amfetamin och 1,79 gram cannabis. Han har också kört bil narkotikapåverkad och det rör sig återigen om olovlig körning.

Vid visitation upptäcktes att han bar på tre knivar och en fjäderbatong.

I slutet av juni kör han ännu en gång personbil, denna gång i Hässelby, Stockholm. Brottet bedöms som grovt eftersom det har skett vanemässigt.

I juli har han kört motorcykel narkotikapåverkad i Hägersten, Stockholm. Precis som vid tidigare tillfällen har han haft med sig en kniv på allmän plats och ännu en gång handlar det om grov olovlig körning.

41-åringen förekommer under 29 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes i maj 2016 för misshandel och brott mot knivlagen till fängelse i två månader.

Mannen har under en längre tid försörjt sig genom ett kriminellt leverne. Han har ett narkotikamissbruk sedan många år och missbrukar amfetamin dagligen.

Nu döms han för häleri, olovlig och grov olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt ringa narkotikabrott.

Nyköpings tingsrätt dömer mannen till tre månaders fängelse. Rätten konstaterar att brottsligheten har en tydlig koppling till amfetaminmissbruket.

Åklagare har dessutom beslutat att beslagtagen narkotika, knivar och fjäderbatong ska förverkas.