Finspång Politik har alltid varit en bubblare i Elisabet Rehns liv. När vi en av oktobers sista dagar möts hemma hos henne för ett samtal om livet och tingen så tycker jag mig se att politiken glider fram i tre olika spår.

1. Ibland har det bubblat riktigt intensivt som under 1990-talet då hon var mycket aktiv i Finspångs partipolitiska liv, gruppledare för Vänsterpartiet i fullmäktige och ersättare i riksdagen. Bubblet av det här slaget nådde klimax sommaren 2008 och ett par år framåt då Vänsterpartiet bröt samarbetet med S och istället bildade majoritet med de fyra borgerliga partierna i Alliansen.

2. Elisabet Rehn har sedan 1984 levt i skolans lite mer lågaktivt bubblande politiskt styrda värld. Hon är legitimerad lärare i bland annat religionsvetenskap och filosofi. Sitt första lärarjobb hade hon på Grosvadskolan i Finspång. Sedan blev det snabbt ett ledigt arbete på Bergska Gymnasiet där hon har haft olika uppdrag under åren. Nu är hon rektor på Introduktionsprogrammen – där 165 ungdomar som är obehöriga till gymnasiet återfinns; mer om det senare – och på Gymnasiesärskolan, på Särskild utbildning för vuxna och hon har även delat ansvar för det så kallade Aktivitetsansvaret där kommunen försöker få upp livsfötter och framtidstro på de ungdomar mellan 16 och 20 år som vare sig pluggar eller jobbar; som av en mängd olika anledningar åker under den offentliga sektorns radar.

3. Det av Elisabet Rehns politiska bubbel som känns mest påtagligt är faktiskt det mer abstrakta. Hon vill verkligen vara med och påverka, hon vill verkligen att det ska vara någon mening med att engagera sig, hon vill verkligen att lokalt politiskt arbete ska göra skillnad.

Innan vi går vidare; en liten bekännelse. Under de snart 14 år som jag arbetat på Folkbladet har jag nästan varje dag sett bussar från Östgötatrafiken som är skyltade med destinationen ”Finspång Mellangrind.” Jag har alltid undrat; vad är ”Mellangrind” för någonting? Nu vet jag. Elisabet Rehn bor nämligen på Mellangrind. Mellangrind är namnet på en samfällighet med 78 villor på Grängessidan av Finspång. Mellangrind är hur fint som helst. Familjen Rehn har 150 meter ner till Bönnerns strand. Här finns flera fina lekplatser, fotbollsplan och en snygg serie av 70-talsvillor i flera olika storlekar.

Naturligtvis är Elisabet Rehn ordförande i samfälligheten. Hon är en sådan person som inte går in i någonting av enbart plikt och/eller för husfridens skull. Hon säger till mig att hon ”försöker jobba på det” men att det nog är så att hon har svårt att liksom bara markera närvaro i livets olika uppdrag och sammanhang.

”Det är ett nära uppdrag att vara ordförande här. Vi har ansvar för det allmänna i ett område där annars var och en äger sitt eget hus. Vägarna, snöröjningen, de gemensamma ytorna och alla de rör och ledningar som ligger under marken, berättade Elisabet Rehn. Hon gillar ”nära uppdrag”.

”Det är det nära som är det svåra. Därför är kommunpolitiken mest intressant och mest svårt. Men det måste vara på riktigt. De nära konflikterna behöver upp på bordet utan påhopp och utan låsta försvarsbeteenden”, säger Elisabet Rehn.

Åter till Introduktionsprogrammen på Bergska Gymnasiet i huset Bergska skolan. Elisabet Rehn tycker att antalet obehöriga elever från grundskolan generellt är oroande. Hon efterfrågar arenor inom vuxenvärlden för öppna samtal om problemen. Det handlar inte bara om skolresultat, det handlar även om motivation och framtidstro. Hela vuxenvärlden har ett stort ansvar för att det ser ut som det gör, tycker hon.

Elisabeth Rehn har lämnat Vänsterpartiet. ”Kollektiviseringen av samhällsproblemen dominerar för mycket. Vi som enskilda människor har också ansvar för vad vi gör och inte gör och för vilka krav vi lever upp till och ställer på andra”, sa hon till mig.

På frågan om något nytt partipolitiskt engagemang är aktuellt för stunden, bli svaret från Elisabet Rehn: ”Visst får jag frågor och blir det något nytt så blir det verkligen något helt nytt!"