Utredningen visar den troliga brandorsaken och presenterar förslag till förbättringar. Olycksundersökningen av insatsen i samband med branden i Rejmyre 24 mars i år visar att oavsett organisation hade utgången i det här fallet blivit den samma.

Utredaren, som är en särskilt utbildad tjänsteperson, har samverkat med polisen för bland annat den tekniska utredningen.

– Enligt kommunens rutiner har utredningens innehåll och resultat även granskats av en extern utredare från en annan räddningstjänst. Utredningens syfte har varit att visa den troliga orsaken till olyckan samt hur räddningstjänsten utförde sitt arbete, berättar räddningschef Peter Kindblom.

I utredningen kartläggs brandens utveckling och räddningstjänstens åtgärder och insatser. Underlag till utredningen är bland annat brandplatsundersökning, händelserapportering, avlyssning av larmsamtal vid SOS Alarm samt samtal med polisens tekniska utredare och räddningstjänstens insatspersonal.

Utredaren anser att räddningsinsatsen utförts på ett bra sätt under de förutsättningar som då rådde. Man nådde olycksplatsen snabbt med FIP-bil och kunde hjälpa den brännskadade pappan med ett snabbt omhändertagande. Dock så hade branden utvecklats så kraftigt att släcksystemen som dessa enheter förfogar över inte räckte till för att kunna släcka branden.

Enheterna från Finspång nådde också olyckan snabbt med tanke på avstånd. Tydliga order och engagerad personal gjorde att byggnaden klarade sig så pass att en teknisk utredning av polisen kunde utföras med lyckat resultat. Branden tros ha startat i köket vid en kyl/frys och sedan spridit sig snabbt.

Det konstateras att i detta fall hade det tyvärr inte spelat någon roll gällande livräddning om första enheten på plats hade varit en tankenhet eller släckenhet, branden var för långt gången redan vid framkomst.

I utredningen presenteras också allmänna och specifika förslag till förbättringar.

– Några av de punkterna har vi redan dragit igång med. Bland annat har vi nyligen haft en utbildningsdag för personalen när det gäller avlastningssamtal. Det ska vi också följa upp under hösten, säger Peter Kindblom.

Andra faktorer som påverkade släckningsarbetet negativt var: "Tryck och flöde från brandposten var så pass undermåligt att ytterligare tankenhet behövde komma till olycksplatsen för att säkerställa vattentillgången". "Ett av släcksystemet gick sönder under släckinsatsen, vilket har visat sig i efterhand berodde på en drivrem som varit felmonterad alternativt sliten".

"Avsaknad av en bättre släckresurs stationerad på stationen i Rejmyre har lyfts upp för att kunna utföra en släckinsats mot lite större objekt".

I utredningen står det: "Att huset hade troligtvis haft en mindre brandpåverkan om man kunnat ha nyttjat en sådan resurs".

Det står också: "Politiken har beslutat att kommunens räddningstjänst ska se likadan ut i ytterområdena trots att de ej är likställda varandra i jämförelse".

– Det är bra att vi fått utredningen nu. Utredningen utvärderar visserligen bara den insats som genomförts men på grund av den tragiska utgången så blir slutsatserna i den viktiga för hur vi ska tänka framåt. Nästa år ska kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) uppdateras och beslutas i kommunfullmäktige. Vi ger dock redan nu ett tydligt uppdrag till tjänstemännen som skriver underlaget att särskilt se över om vi har en effektiv organisation på landsbygden, med tanke på de avstånd som vi har i kommunen, säger Herman Vinterhjärta (MP), miljö- och samhällsbyggnadsråd.