Det har varit igenväxt runt Lillsjön i många år. Men nyligen har Finspångs kommuns arbetsmarknadsenhet börjat röja upp runt sjön.

– Det var länge sedan det röjdes. Nu kan man se den fina sjön. Det är även säkerhetsfrämjande, ingen ska kunna smyga i buskarna. Det blir trivsammare för folk i allmänhet. Det finns fåglar som häckar vid sjön, vi har lämnat en del fågelbuskage. Det finns fisk, för många år sedan anglade folk i sjön, berättar Christer Rosenqvist.

Tio–tolv personer från arbetsmarknadsenheten arbetar med att röja upp i området.

Artikelbild

| Anders Andersson arbetade med att röja sly vid Lillsjön.

– Vi röjer och plockar ris, försöker få bort så mycket som möjligt. Många av de boende i området och förbipasserande är jättenöjda. De säger ofta hur fint det blir, säger handledaren Edin Seific.

I hans grupp är det många som arbetstränar.

– Alla har olika anställningar. Det är bra att de får sysselsättning, säger Edin Seific.

Anders Andersson har jobbat på arbetsmarknadsenheten i många år.

Artikelbild

| Edin Seific, handledare vid kommunens arbetsmarknadsenhet, berättar att många förbipasserande är väldigt nöjda med deras arbete vid Lillsjön.

– Det är underbart att jobba utomhus. Vi röjer, klipper gräs, hugger i skogen och skottar snö åt äldre personer. Just nu är det väldigt bra arbetskamrater här. Kul att folk får se vad vi gör, många tror att vi bara åker runt i bilen, säger Anders Andersson.

Joakim Joge, trafikingenjör i Finspångs kommun, prisar gruppens arbete.

Artikelbild

| Nu går det återigen att se sjön efter att mängder av sly tagits bort.

– De gör ett toppenjobb runt om i kommunen. Det här är människor som behöver lyftas, de får hjälp att komma ut i arbetslivet. De har även röjt upp vid Mollevallen. Det öppnar upp områden, så att det känns tryggare att vistas vid gång- och cykelvägar, säger Joakim Joge.

Han berättar att kommunen fått in synpunkter från medborgarna angående Lillsjön.

Artikelbild

| Förbipasserande kan se Lillsjön igen.

– Det har vi utgått ifrån i röjningsarbetet. Vi tar hänsyn till naturvärden och sparar buskage till djurliv, påpekar Joakim Joge.

Christer Rosenqvist har jobbat vid arbetsmarknadsenheten i elva år. Han berättar att röjningsarbeten utfördes mer regelbundet förut.

– Vid Lillsjön röjdes det åtminstone vartannat år. Tanken är att vi ska gå runt hela sjön, men tror inte vi hinner det, den här säsongen. Hur länge vi håller på hänger mycket på vädret. Är det kallt är det inga problem, men om det är mildväder blir det blött och lerigt. Det är ett bra gäng som arbetar vid Lillsjön, alla är arbetsvilliga, konstaterar Christer Rosenqvist.