Kommunen har på grund av att både Bergska skolan och Curt Nicolingymnasiet aviserat ett ökat antal elever och ett större lokalbehov utrett var biblioteket kan placeras om inte verksamheten kan vara kvar på Bildningen.

Efter platsbesök har valet varit att gå vidare med ovanvåningen på Kristallen, som ägs av den privata fastighetsägaren Amasten.

– Det blir en "win-win-win-situation". Biblioteket får en bättre, mer synlig plats som gör att det går att nå fler. Dessutom frigörs yta på Bildningen, där det är trångbott. Kostnadsbiten för att driva biblioteket påverkas inte, utan det blir samma kostnad som tidigare, påpekar Stefan Carlsson (V).

Artikelbild

| Biblioteket omlokaliseras till Kristallen i centrum.

Kristallens lokaler anses ha en känsla av transparens och öppenhet genom stora glaspartier, vilket bedöms som estetiskt tilltalande och leder till en bra interaktion mellan personal och besökare.

Det centrala läget ökar Finspångs centrums attraktivitet och blir en bra mötesplats.

– Vi får ofta kritik för att centrum är dött, men vi gör vad vi kan för att få flöde i centrum. Det här är en riktigt bra lösning, betonar kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Bibliotekets yta i dag uppskattas till 874 kvadratmeter och 136 kvadratmeter för personal- och gemensamhetsutrymmen samt toaletter. Bedömningen är att det går att skapa en lika stor yta på Kristallens ovanvåning.

Bibliotekspersonalen har varit involverade i processen.

– Det här är bra för alla verksamheter. Bra för skolan, biblioteket och kommunen som levandegör centrum. Alla kommer vinna på det här. Inget avtal är undertecknat än, men vi är i slutskedet av förhandlingarna med hyresvärden Amasten, betonar Per Johansson, bibliotekschef i Finspångs kommun.

Förhoppningar med flytten är att kunna nå nya målgrupper och utveckla verksamheten ytterligare. Exponeringen av biblioteksverksamheten anses vara betydligt bättre än tidigare.

– Själva flytten hoppas vi ska kunna genomföras i närtid. Vi tror att det kommer gå fort med endast lite ombyggnationer. Sedan tror vi att Finspångs bibliotek ska kunna öppna i sina nya lokaler i början av nästa år, säger Stefan Carlsson.

– Vi i centrumgruppen ser bara positivt på flytten. Förvaltningstorget och Bergslagstorget kommer att kunna utnyttjas bättre och ytorna på Kristallen är mer flexibla och tillgängliga, konstaterar miljö- och samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta.