Det var sent på kvällen fredagen den 12 augusti 2016 som sex vagnar i ett godståg från Green Cargospårade ur strax söder om Finspång. Som tidningen tidigare skrivit har Trafikverket lagt ner mycket tid och energi för att reda ut orsaken till själva urspårningen.

Den 1 januari släpptes en ny utredningsrapport om urspårningen. Frågorna är många – men svaren är få. Trafikverkets slutsats blir att orsaken fortfarande är osäker.

Utredarna skriver att "Utifrån de fakta som legat till grund för utredningen, har inte någon direkt orsak till händelsen gått att identifiera och därför lämnas inga förbättringsförslag".

Artikelbild

| Oklart. Det finns inte tillräckligt med fakta för att säkerställa vad som orsakade urspårningen.

En teori är att ett skarvjärnsbrott påverkat instabiliteten i spåret och orsakat urspårningen. Detta grundar sig dels på uppgifter från olycksplatsansvarig om att ett skarvjärn gått av, dels på lokförarens uppgifter om en kraftig stöt, samt en rapport från tidigare tur om en ovanlig stöt vid den senare olycksplatsen.

Men utredarna konstaterar att teknisk bevisning saknas och att "tillgänglig fakta ger inte underlag för att säkerställa händelseförloppet".

Även inbromsningen kan ha haft betydelse i händelsen, enligt utredarna.

Godståget var på väg från Finspång till Skärblacka och lasten bestod av tunga pappersrullar. Det var 499 meter långt och hade 24 vagnar med diesellok i respektive ändar.

I samband med urspårningen i Sundet, ett par kilometer söder om Finspång, blev det omfattande skador på vagnar och banvall, slipers och räls.