I flera år har Finspångs tekniska öppnat för att personer som representerar aktiviteter, evenemang och föreningar kan söka sponsring från dem. Så även i år, och nu börjar det dra ihop sig för de som vill ha ekonomisk sponsring under 2019. Den 30 november ska ansökan senast vara inskickad.

– Vi jobbar med att vardagen ska fungera på ett bra sätt för människor i Finspångs kommun. Vi ser det här som ytterligare ett bidrag till det, säger Mikael Andersson, tillförordnad vd för Finspångs Tekniska.

Under tidigare år har till exempel Friluftsfrämjandet, nattvandrare, en biodlarförening och en dansteater fått ta del av sponsringspengar.

Artikelbild

| Finspångs tekniska verk i Finspång.

– Vi riktar oss främst till verksamheter som har med barn och ungdomar att göra. Sedan är det viktigt för oss att pengarna fördelas lika mellan kvinnor och män, eller snarare, tjejer och killar.

Exakt hur stor budget som finns att ta del inte fastställt ännu, men under 2018 handlade det om 51 000 kronor.

– Vi vill ju gärna ha en motprestation, under förra året hade vi till exempel ett möte där alla fick komma och presentera sig, säger Mikael Andersson.

Har ni haft många sökanden redan?

Artikelbild

| Mikael Andersson, tf vd vid Finspångs Tekniska.

– Vi har fått in en del ansökningar, men vi har absolut utrymme för fler.

Här kan du ansöka för sponsoråret 2019. (Extern länk)