Det var de två clownerna Bok och Tok som skötte invigningen av det nya biblioteket. Tok visste inte hur man skulle sitta i soffan och inte var man skulle lägga sin bok. Förskolans barn fick förklara och de flesta tyckte att clownerna var roliga. Vissa tyckte dock att clownerna var lite läskiga men förhoppningsvis uppskattar de det nya biblioteket mer.

Det nya biblioteket på Metallens förskola har startats på initiativ av förskolans personal. På förskolan fanns det ett ledigt rum som passade utmärkt för att bli ett bibliotek. Vid urvalet av böcker har målsättningen varit att ge barnen flera olika perspektiv med en inkluderande och mångkulturell blandning av böcker. Alla barn ska kunna känna igen sig i böckerna oavsett familjekonstellation eller kön.

– Vi har försökt få in böcker som är normbrytande utan att det blir en grej av det. Exempelvis om en kille har på sig en klänning ska inte det framställas som onormalt och bli handlingen i boken, sa Emelie Wallin som även spelade clownen Bok.

Artikelbild

| Kul. Clownen Tok läser böcker på flera språk.

Metallens förskola har även försökt att få in böcker på många olika språk. Föräldrar ska kunna hitta böcker att läsa för sina barn även på andra språk än svenska. Att ge föräldrar möjligheten att läsa för sina barn har varit viktigt för förskolan.

– Vissa föräldrar kan ha svårt att ta sig till biblioteket för att låna böcker. Därför tar vi biblioteket närmre föräldrarna, sa Pernilla Möller Andersson förskolechef på Metallen.