Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre har en stor mängd foton från bygden och från glasbruket och hittills har 6 000 bilder digitaliserats.

– Det är en jätteskatt för de som släktforskar. Det vet jag som släktforskar själv. Det är nog inte många som vet om vilken skatt som finns i våra arkiv, säger Lotta Wall, som är den som sitter på uppdraget att digitalisera bilderna.

Hembygdsföreningen får foton, tidningsurklipp och föremål skänkta till sig.

Artikelbild

| Eldsjälar. Anders Rådenstein, Bengt Ericsson och Per-Inge Jansson är några av de elsjälar som driver hembygdsföreningen.

– Det kommer i många fall från äldre. De tycker att det är bättre att bilderna kommer till hembygdsföreningen än att de kastas och försvinner, säger Per-Inge Jansson, ordförande i föreningen.

Han bläddrar i ett album med tidningsurklipp och berättar om de exempel som kommer upp.

– Här till exempel står det om Anders Andersson, han som fick titeln världsmästare i glasblåsning, och om en glasburk han gjorde som var fyra alnar lång och en halv aln i diameter och vägde 125 skålpund. Denna burk levererades till Uppsala museum, där den troligtvis står kvar än i dag.

I dagens mått är det 2,4 meter långt, 30 centimeter i diameter och 54 kilo.

Artikelbild

| Ritning. Per-Inge Jansson vecklar ut en ritning från det arkiv som hembygdsföreningen fått av glasbrukets nya ägare.

Anders Andersson föddes i Rejmyre 1830 och började i glashyttan vid nio års ålder. Han gjorde också karaffiner med 12 rum, för vilka han fick titeln världsmästare av.

– Det är ganska fantastiskt. Frågar man dagens glasblåsare så har de ganska svårt att förstå hur han kunde göra det.

Artikelbild

| En del. Det är många dokument som hembygdsföreningen nu behöver sortera, från det arkiv som de fått från glasbruket.

Arbetet med arkiven är omfattande och det görs ideellt av hembygdföreningens medlemmar. I samband med att glasbruket fick nya ägare för drygt ett år sedan, fick hembygdsföreningen ta över deras gamla arkiv. Dokumenten som sträcker sig från 30-talet och i princip fram till i dag består bland annat av styrelseprotokoll, årsberättelser, foton och ritningar.

– Allt är kanske inte är så spännande nu, men om några år så kommer det här att vara väldigt värdefullt, säger Per-Inge Jansson.

Materialet ska sorteras och gås igenom, en del ska lämnas till Landsarkivet i Vadstena, en del till Östergötlands Arkivförbund och hembygdsföreningen behåller en del.

En dag i veckan träffas några medlemmar i föreningen för att sortera och systematisera allt det som föreningen har fått i sin ägo.

Samarbetet med glasbruket är viktigt för hembygdsföreningen.

– Det är kul att få ta del av det här. Vi är väldigt tacksamma för det och för allt samarbete som vi har med bruket, säger Per-Inge Jansson.