Det var i slutet av november förra året som händelsen ägde rum i en servicebostad, som är en del av Mo Gårds LSS-verksamhet.

Enligt Lex Sarahanmälan blev brukaren erbjuden het soppa ur en mugg, som personen fick i munnen, på utsidan av halsen och bröstet.

Brukaren brände sig i munhålan, på halsen och bröstet och upplevde smärta efteråt.

– Det skedde av misstag att brukaren fick vätska som blivit för het. Egentligen har jag inte mycket mer att säga än det som står i anmälan, påpekar Richard Östnes, vice vd för Mo Gårds LSS-verksamhet.

Enligt rapporten erbjöd assistenterna glass och kall dryck samt baddade det brända området med kallt vatten och is i en handduk. Assistenterna kontaktade en sjuksköterska som rekommenderade cylocainsalva och att det brända området skulle kylas ordentligt.

Senare togs beslutet att åka till akutmottagningen eftersom brukarens blåsor i munnen hade blivit större.

Vad gör ni för åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen?

– Vi genomför både händelseanalys och riskanalys. Vi bedömer det här som en allvarlig avvikelse, därför har vi gjort en Lex Sarahanmälan. Den är inskickad till IVO (inspektionen för vård- och omsorg), som ska bedöma om vi gjort tillräckligt. Vi ser över våra befintliga rutiner för att något sånt här inte ska kunna ske igen, säger Richard Östnes.

Utifrån händelseanalys och riskanalys upprättas en handlingsplan för att kontrollera att maten eller drycken inte är för varm. Detta mäts med termometer eller kontrolleras så att den är fingervarm.

När det gäller långsiktiga åtgärder ska resurspersoner erbjudas mer introduktion på brukarnivå.

Dessutom ska genomförandeplanen gås igenom grundligt med nya medarbetare som introduceras på enheten.

Det konstateras även i åtgärdsplanen att assistenterna alltid ska fråga hur maten eller drycken är och känna efter innan den ges.

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad, inom socialtjänstens område, är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999.