– Jag vill börja med att vädja till bilisterna att respektera att det är en gång- och cykelväg där och hålla den fri. Det finns p-platser i närheten, exempelvis Lidl-parkeringen eller kommunhusets p-hus, där det sällan är fullt, säger han.

Det handlar alltså om gång- och cykelvägen längs med "Gallerian" på Bergslagsvägen. En sträcka som titt som tätt används som parkeringsplats och där situationen förvärrats efter att bygget av nya vårdcentrum påbörjades.

– Ja, den här sträckan har blivit lite stökigare sedan dess, konstaterar trafikingenjör Joakim Joge.

Det har också fått flera kommuninvånare att lämna in klagomål till kommunens samhällsplaneringsenhet. Ett av dem inkom i början av mars och medskickade foton visar parkerade bilar på båda sidor av den korta sträckan utanför restaurang Matpalatset. I mejlet påpekas att det finns uppenbara risker att varken ambulans eller räddningstjänst kan ta sig fram.

I ett svar framgår att kommunens parkeringsvakt fått uppdraget att hålla koll på just detta. Dessutom lovades en mer tydligt skyltning att det råder p-förbund där.

Men, enligt ett nytt mejl, daterat den 8 juni, från ytterligare en kommuninvånare, kvarstår problemet. Här påpekas bland annat faran med att ta sig fram på cykel, utträngd av parkerade bilar.

"Möjligen har avspärrningarna för sjukhusbygget gjorts att markeringen för cykelbanan dolts så det inte är lika tydligt som tidigare", står det vidare i mejlet. Här påpekas samtidigt att p-förbudskylten möjligen sitter en aning för långt fram vilken kan göra att delar av cykelbanan kan uppfattas som en parkeringsficka.

Vid lunchtid på tisdagen var det inget undantag. Flera bilar stod felaktigt parkerade. Något som Joakim Joge också uppmärksammade när han var ute och kollade läget.

– Jag upplyste en bilist på plats om att det är p-förbud där. I vintras pratade jag även med handlarna i området och bad dem säga till sina kunder att det är förbjudet, säger han.

Och nu tar kommunen ännu ett steg för att få bukt med problemet.

– Jag har tillsammans med NCC bestämt att göra en ännu tydligare avspärrning på övre delen av sträckan. Vi kommer också att sätta upp en skylt som tydligt visar att det här är en gång- och cykelbana. Dessutom har jag pratat med p-vakten återigen om att hålla koll, säger han.