Olyckan inträffade i höjd med Stjärnvid i riktning mot Finspång på väg 51.

Larmet kom in till Sos alarm vid 05.30-tiden och enheter ryckte ut från stationerna i Finspång samt i Kvillinge.

Styrkorna från Kvillinge kunde dock vända tillbaka innan de kommit fram till platsen.

Av allt att döma ska ingen person ha fått någon allvarligare skada, och ingen ska ha behövt åka till sjukhuset.