Det var i oktober förra året som en person skulle tvätta sin bil i Rejmes automattvätt i Finspång. Enligt anmälaren hade någon kund före glömt att ta bort antennen från sitt fordon, vilket gjorde att den satt kvar i tvätt/borstanläggningen och orsakade repor på taket och bakluckan på bilen.

Finspångsbon vände sig till företaget och krävde att de skulle betala självrisken på 6 250 kronor och ersättning för hyrbil, under den vecka som bilen omlackerades, 4 675 kronor.

Men företaget motsatte sig kravet. I svaret påpekades att tvättanläggningen är automatiserad och att ingen personal är placerad vid anläggningen.

Daglig tillsyn sker och vid infarten finns instruktioner om hur förloppet går till och det informeras om att antenn, takbox och takräcke ska tas bort.

”I kortpanelen ställs ytterligare en fråga för att påminna om antennen. Den antenndel som skadat kundens bil har hamnat där genom en olyckshändelse och utan att företaget kunnat påverka utfallet eller det som inträffat”, står det i svaret. Rejmes beklagade händelsen och erbjöd sig att betala hälften av självrisken.

Finspångsbon valde att anmäla företaget till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Personen krävde full ersättning för självrisk och ersättning för hyrbil under en vecka. Totalsumman vad gäller skadeersättningskraven blev 10 925 kronor.

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar nu Rejmes att gå kundens krav till mötes, vilket bolaget också kommer att göra.

– Vi hade olika åsikter och vi hänvisade till olyckshändelse. Men vår verksamhet bygger på att sätta kunden i centrum och vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Ärendet är avslutat och kunden har fått sina pengar, säger Jan-Inge Andersson, servicemarknadschef, Tage Rejmes i Norrköping.

Enligt Allmänna reklamationsnämnden kan det inte krävas av konsumenten att undersöka en automattvätt i förväg. Risken för att något ska fastna i automaten måste belasta företaget. Det som hänt betyder att det förekommit ett fel i tjänsten som inte legat utanför företagets kontroll.

– Vi har dragit lärdom av fallet och skickat ut beslutet till andra handlare för att försöka förhindra att detta inträffar igen. Det är obehagligt för kunden och det måste vara en säker miljö, konstaterar Jan-Inge Andersson.