– Det har dragit ut på tiden av olika skäl. Det är pengar som vi har avsatt under 2017 som nu kommer till användning. Förvaltningarna har ansökt om de här pengarna som sedan kommunstyrelsen har godkänt. Egentligen skulle allt det här genomförts redan i år, men nu blir det av nästa år istället, säger Herman Vinterhjärta (MP), miljö- och samhällsbyggnadsråd.

180 000 kronor läggs på sorterbara papperskorgar. Merparten av nuvarande bestånd av papperskorgar installerades på 1990-talet och det finns heller inga reservdelar att tillgå.

– Med de nya papperskorgarna finns det också möjlighet att sortera skräpet från början. Eftersom de gamla papperskorgarna har gjort sitt så är det här en nödvändig investering, förklarar Vinterhjärta.

Artikelbild

| Många ja. Herman Vinterhjärta (MP), miljö-och samhällsbyggnadsråd sa tillsammans med övriga kommunstyrelsen ja till många investeringar på måndagens möte i KS.

Till att börja med ska befintliga papperskorgar ersättas och utökas i centrum, Finnvedsvägen, lekplatsen vid Bruksparken, Medley, hållplatsläge Mellangrind och kommunhuset. Totalt handlar det om tolv sorterbara papperskorgar.

250 000 kronor läggs på trygghetsskapande åtgärder på gång- och cykelväg under 51:an mot Nyhem. Främst handlar det om att ta bort sly och förstärka belysningen.

Två ärenden handlar om förbättring av busshållplatser. Dels vid Tegelbruket och Hårstorp dels vid Willys.

– Till exempel ska det monteras väderskydd med bänk, gång- och cykelväg ska dras om och hållplatserna ska bli mer tillgängliga, säger Herman Vinterhjärta.

När det gäller Tegelbruket/Hårstorp uppgår den totala kostnaden till 1,9 miljoner kronor, varav kommunen står för hälften av kostnaden och Trafikverket står för den andra delen. Förbättringen av hållplatsen vid Willys beräknas kosta 200 000 kronor och betalas helt av kommunen.

50 000 kronor investeras i fyra nya cyklar (två elcyklar och två vanliga) som medarbetarna på kommunen ska ha som alternativ till att ta bilen.

– Syftet är att minska antalet korta resor med bil. Vi har haft en del problem med stölder tidigare, men de nya cyklarna kommer att vara bättre inlåsta i ett skjul när de inte används, försäkrar Vinterhjärta.

275 000 kronor läggs på strandpromenaden i Engelska parken.

– Gångstigen som finns där har blivit smalare och smalare. Stigen ska breddas och det behöver rensas bort sly mot vattnet. Det handlar också om en ökad trygghet, säger Herman Vinterhjärta.

2,8 miljoner kronor ska användas till att förbättra asfalteringen inom delar av områden i Lotorp, Viggestorp, Falla, Östermalm, Hårstorp samt Skäggebyvägen. 550 000 kronor investeras i köksutrustning på Storängsgården.