Det är full fart på B-planen i Lotorp. Barn, tränare och bollar far iväg åt alla håll och kanter. Precis som det ska vara. Men det är trångt, mycket trångt. Cirka 200 barn och ungdomar i 5-14-årsåldern ska samsas på en begränsad yta.

– Det är sju trupper som delar på den här ytan. Sammanlagt har vi nio lag i olika serier. På fyra år har tre planer blivit en, sex omklädningsrum har blivit fyra och två duschrum har blivit ett. Det är trångt och glatt, men inte praktiskt. Vi har inte hela föreningen samlad i vardagen (seniorlagen tränar på Arena Grosvad) och framtiden känns tung. Vi är gisslan i arseniken, sa en mer eller mindre bedrövad Anders Molund, ordförande i Lotorps IF.

Klubben bjöd i veckan in politiker och tjänstemän för att på plats få klubbens verklighet beskrivet för sig.

Artikelbild

| Lotorps IF har bara en fotbollsplan till förfogande till en växande barn-och ungdomsverksamhet. De två övriga planerna är sedan länge avstängda på grund av att de är förorenade med arsenik.

– Tjänstemännen är välvilliga när vi diskuterar med dem. Men sedan händer det ingenting och vi har tröttnat. Det är 50 månader sedan C-planen stängdes av och sju månader sedan A-planen rönte samma öde. Varför tar det så lång tid?, frågade sig Anders Molund och en hel klubb.

Efter en rundvandring blev det fortsatta diskussioner i klubbstugan där någon, som av en händelse, klippt ett timglas mitt på den avstängda A-planen.

– Klipp A-planen nu, så kan vi använda den i vår i väntan på att utredningen ska bli klar. Vi tar på oss ansvaret själva, sa Molund med adress till kommunledningen.

Den uppmaningen fick han svar på direkt.

Artikelbild

| Anders Molund, ordförande Lotorps IF, ville ha svar från kommunledningen hur de tänker kring de arsenikdrabbade fotbollsplanerna.

– Det går helt enkelt inte. Vi måste följa det regelverk som finns och kan inte som kommun ta några genvägar. Att klippa gräsplanen och låta er spela här i väntan på att utredningen ska bli klar kommer inte att hända, var kommundirektör Anders Axelssons tydliga budskap.

Huvudstudien ska komma fram till vilka avgränsningar som behövs, riskbedömningar, åtgärder och om det går att utkräva något ansvar från något företag för de föroreningar som finns.

Artikelbild

| Kommundirektör Anders Axelsson (mitten) var tydlig när han berättade att det inte är aktuellt med spel på A-planen i väntan på att utredningen med vad som ska göras med A-planen är klar.

– Prov kommer att behöva tas med grävmaskin på planen, så det kommer inte gå att spela där i vilket fall som helst, flikade Jonny Sävenhed, från bygg- och miljöenheten in.

En tanke är att kommunen ska anlägga en konstgräsplan där den nuvarande arseniksmittade A-planen ligger.

Artikelbild

| Ulrika Jeansson (S) förklarade för Anders Molund, ordförande i Lotorps IF, att något spel på A-planen till nästa säsong inte kommer att fungera.

– Så kan det kanske bli. Men vi kan inte upphandla något när vi inte vet vilket resultat huvudstudien kommer att ge. Det vet vi först i mars eller april nästa år. Först då kan vi komma vidare i den processen, sa kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).

Frågan om hur prioriterad Lotorps IF och de arsenikdrabbade fotbollsplanerna är i kommunhuset kom också upp.

Artikelbild

| Ett timglas på den förorenade A-planen fick symbolisera Lotorp IF:s långa väntan på att något ska hända från kommunalt håll.

– Vi har fått en resursförstärkning i kommunen som bara jobbar med förorenade områden. Det finns många förorenade områden, inte bara de som finns i Lotorp. Vi blir hela tiden bättre på det här, poängterade Helené From, samhällsbyggnadschef.

Ulrika Jeansson fortsatte på den tydliga linjen.

– Bara att vi är här så många som vi är ikväll, visar att vi bryr oss, annars kunde vi valt att prioritera något annat, sa hon.

När A-planen kan vara spelbar igen, oavsett konstgräs eller inte, blev hängande i luften.

– Till säsongen 2019 kommer det inte att finnas någon ny A-plan. Sedan beror det helt på vad huvudstudien kommer fram till. Först då kan vi komma tillbaka med en rimlig tidsplan, sa Ulrika Jeansson.

Under tiden får Lotorps IF och deras medlemmar hantera situationen så gott det går.

– Det var en del klara besked, även om det inte var speciellt positivt, så är det ändå bättre med tydliga besked. Vi får helt enkelt vänta och se, sammanfattade Anders Molund träffen med politiker och tjänstemän.